Brugsvilk?r for websteder, der drives af Mars Incorporated -koncernen

Ikrafttr?delsesdato: december 2013

Velkommen! Mars, Incorporated og dennes associerede selskaber (under et kaldet "Mars" eller "vi" eller "os") udbyder dette og andre websteder, websider, applikationer, spil, widgets samt onlinetjenester og mobiltjenester (under et kaldet "Mars-webstederne"). Vi h?ber, at du vil finde Mars-webstederne informative og underholdende.

De f?lgende brugsvilk?r og vores politik om beskyttelse af personlige oplysninger p??www.Mars.com/privacy?(under et kaldet "vilk?r") beskriver de vilk?r og betingelser, hvorp? Mars tilbyder dig adgang til Mars-webstederne.

Inden du opn?r adgang til og benytter Mars-webstederne, skal du l?se disse vilk?r, da de udg?r en juridisk aftale mellem Mars og dig.?VED AT BRUGE MARS-WEBSTEDERNE ACCEPTERER DU DISSE VILK?R OG BEKR?FTER, AT DU ER I STAND TIL OG JURIDISK BERETTIGET TIL AT G?RE DET.

VIGTIG BEM?RKNIING :?Disse vilk?r indeholder bestemmelser, der begr?nser vores erstatningsansvar over for dig, og som p?l?gger dig at l?se enhver strid med os gennem endelig og bindende voldgift p? et individuelt grundlag og ikke som en del af et kollektivt s?gsm?l eller gruppes?gsm?l. Der henvises til "FRASIGELSE AF GARANTIER OG BEGR?NSNINGER AF ERSTATNINGSANSVAR" (afsnit [8]) og "KONFLIKTL?SNING" (afsnit [10]) herunder for yderligere oplysninger.

HVIS DER ER EN DEL AF DISSE VILK?R, DU IKKE ACCEPTERER, SKAL DU UNDLADE AT BRUGE MARS-WEBSTEDERNE.

 1. ?NDRINGER AF VILK?R

  Disse vilk?rs ikrafttr?delsesdato er anf?rt ?verst p? dette websted. Vi har ikke til hensigt at ?ndre disse vilk?r ret ofte, men forbeholder os retten til at g?re det. Vi vil informere dig om alle vigtige ?ndringer ved at opsl? en meddelelse p? dette websted. Om muligt, vil vi informere dig forud for vores ?ndringer. Vi foretager ikke nogen ?ndringer med tilbagetr?dende kraft, medmindre vi er juridisk p?lagt at g?re dette.

  Din fortsatte brug af Mars-webstederne efter ikrafttr?delsesdatoen udg?r din accept af de ?ndrede vilk?r. De ?ndrede vilk?r erstatter alle tidligere versioner af vilk?rene. Af denne grund opfordrer vi dig til at l?se disse vilk?r igennem, hver gang du opn? adgang til eller bruger Mars-webstederne, og til at udskrive en kopi af disse vilk?r til eget brug.

 2. YDERLIGERE VILK?R

  Visse tjenester, der tilbydes af eller gennem Mars-webstederne, s?som mobile applikationer, lodtr?kninger, tilbud, konkurrencer og andre tjenester, kan v?re reguleret af yderligere vilk?r og betingelser, der pr?senteres sammen med dem. Du skal acceptere de yderligere vilk?r, inden du bruger s?danne tjenester. Disse vilk?r og alle yderligere vilk?r vil have lige stor gyldighed. Hvis nogen yderligere vilk?r er uigenkaldeligt uoverensstemmende med en bestemmelse i disse vilk?r, skal det yderligere vilk?r have forrang.

 3. MARS-INDHOLD

  Hvis du accepterer disse vilk?r (samt alle yderligere vilk?r og betingelser, der knytter sig til specifikt Mars-indhold), s? m? du downloade, udskrive og/eller kopiere Mars-indhold udelukkende til dit eget personlige brug.

  Medmindre Mars giver dig skriftlig tilladelse, s? m? du ikke:

  • Integrere noget Mars-indhold i nogen andre v?rker (s?som dit eget websted) eller bruge Mars-indhold p? nogen offentlig eller kommerciel m?de

  • kopiere, ?ndre, gengive, tilpasse, foretage reverse engineering, distribuere, udforme, genudsende, uploade, vise, opsl?, sende, overf?re, tilbyde i licens eller s?lge Mars-indhold i nogen form eller p? nogen m?de

  • ?ndre nogen meddelelser om copyright, varem?rker eller andre immaterielle rettigheder, der kan v?re del af Mars-indholdet, eller

  • oprette "dybe link" p? nogen af Mars-webstederne (dvs. et link til en anden side end startsiden p? et af Mars-webstederne).

 4. DINE INDL?G

  Foruden jobans?gninger kan Mars ind imellem tilbyde omr?der, hvor du og andre brugere kan opsl? eller p? anden m?de indsende oplysninger, fotos, grafik, kreative forslag, idéer, bem?rkninger, begreber, oplysninger, bed?mmelser eller andet materiale p? eller til Mars-webstederne (under et kaldet "indl?g"). Ved at sende, opsl? eller sende indl?g til Mars (og/eller vores udpegede enheder) eller nogen omr?der p? Mars-webstederne giver du Mars og vores udpegede enheder en verdensomsp?ndende, ikke-eksklusiv, sublicenserbar (via flere niveauer), overf?rbar, royaltyfri, stedsevarende, uigenkaldelig ret til at bruge, gengive, sublicensere (via forskellige niveauer), distribuere, skabe afledte v?rker fra, udf?re og importere dine indl?g p? alle medier, der kendes p? nuv?rende tidspunkt, eller som udvikles herefter, til noget som helst form?l, kommercielt eller andet, uden godtg?relse til dig. Med andre ord s? har Mars automatisk ret til at bruge dine indl?g -- herunder gengivelse, offentligg?relse, udgivelse eller udsendelse af dine indl?g -- hvor som helst, n?r som helst, i et hvilket som helst medie og til et hvilket som helst form?l. Du er under ingen omst?ndigheder berettiget til betaling, hvis Mars bruger et af dine indl?g. Alle indl?g anses for at v?re ikke-fortrolige og ikke-beskyttede.

  Du er ansvarlig for dine indl?g. Ved at opsl? et indl?g erkl?rer og garanterer du, at:

  • Du ejer eller p? anden m?de kontrollerer alle rettigheder til dit indl?g, herunder, uden begr?nsning, alle ophavsrettigheder og varem?rker

  • dit indl?g er sandt og n?jagtigt

  • dit indl?g ikke overtr?der nogen anden persons eller enheds rettigheder, s?som rettigheder vedr?rende beskyttelse af personlige oplysninger og offentligg?relse

  • dit indl?g overholder g?ldende love, regler og bestemmelser.

  Du vedkender og accepterer, at Mars har ret til (men ikke er forpligtet til) at ?ndre, fjerne eller n?gte at opsl? eller lade et indl?g blive opsl?et. Mars har ikke noget ansvar og p?tager sig ikke noget erstatningsansvar for indl?g, der er opsl?et af dig eller en tredjepart.

  Mars opfordrer dig p? det kraftigste til ikke at offentligg?re nogen personlige oplysninger i dine indl?g, da andre personer kan se og bruge de personlige oplysninger i dine indl?g. Mars er ikke ansvarlig for oplysninger, som du v?lger at kommunikere via indl?g.

 5. BRUG AF MARS-WEBSTEDERNE

  DU SKAL V?RE MINDST 13 ?R FOR AT BRUGE MARS-WEBSTEDERNE. Ved at opn? adgang til, bruge og/eller indsende oplysninger til eller via nogen af Mars-webstederne erkl?rer du, at du ikke er yngre end 13 ?r.

  HVIS DU ER MELLEM 13 ?R OG MYNDIGHEDSALDEREN I DET LAND, HVOR DU BOR, M? DU KUN BRUGE MARS-WEBSTEDERNE UNDER OPSYN AF DIN FOR?LDER ELLER JURIDISKE V?RGE.

  HVIS DU ER FOR?LDER ELLER JURIDISK V?RGE OG GIVER DIT SAMTYKKE TIL DIT MINDRE?RIGE BARNS ADGANG TIL OG BRUG AF MARS-WEBSTEDERNE, ACCEPTERER DU AT V?RE BUNDET AF DISSE VILK?R P? DINE EGNE OG DIT MINDRE?RIGE BARNS VEGNE. Vi opfordrer dig til at unders?ge kommercielt tilg?ngelig for?ldrekontrolbeskyttelse (s?som computerhardware, software eller filtreringstjenester), der kan hj?lpe dig med at begr?nse adgangen til materiale, der anses for at v?re skadelig for mindre?rige.

  I forbindelse med din brug af Mars-webstederne vil du ikke:

  • Oprette en falsk identitet eller foregive at v?re en anden person, herunder give en forkert fremstilling af, at du er medarbejder hos eller repr?sentant for Mars, eller at du er en ber?mt person eller en offentlig person

  • sende nogen reklamer, anmodninger, junk eller andet u?nsket eller uautoriseret kommercielt eller reklamem?ssigt indhold til eller via Mars-webstederne (med mindre dette er udtrykkeligt tilladt skriftligt af Mars)

  • afbryde eller fors?ge at afbryde Mars-webstedernes korrekte funktion (fx ved at hacke dig ind i Mars’ servere eller p? Mars’ sociale mediekonti)

  • begr?nse eller forhindre nogen anden person i at bruge og opleve Mars-webstederne

  • bruge spambots, botnets eller andre bots, scraper sites eller andre automatiserede metoder til at opn? adgang til Mars-webstederne eller sende virus, orme, trojanske heste eller anden malware til eller via Mars-webstederne

  • ?ndre, tilpasse, sublicensere, overs?tte, s?lge, foretage reverse engineering, dekompilere eller opdele nogen del af Mars-webstederne

  • "indramme" eller "spejlvende" nogen del af Mars-webstederne, medmindre du har Mars’ forudg?ende skriftlige tilladelse

  • opsl? eller sende noget materiale eller deltage i nogen anden adf?rd eller aktivitet, der er falsk, misvisende, ulovlig, kr?nkende, forstyrrende, skadelig eller p? anden m?de anst?delig (efter Mars’ vurdering) eller

  • hj?lpe en person med at deltage i nogen af de aktiviteter, der er beskrevet ovenfor.

  Mars kan efter eget sk?n og uden varsel blokere din adgang til Mars-webstederne ved overtr?delse af ovenn?vnte regler.

  Hvis du opn?r adgang til og bruger Mars-webstederne p? din smartphone, tablet-computer eller en anden mobil enhed, skal du have en tr?dl?s forbindelse via Wi-Fi eller en mobiludbyder. Visse tjenester kan kr?ve beskedkapabilitet (sms eller mms). Du accepterer, at du alene er ansvarlig for alle gebyrer i forbindelse med beskeder og data, som du p?drager dig fra din mobiludbyder. Disse afgifter kan omfatte standard- og till?gsgebyrer for sms og kan v?re engangsgebyrer eller tilbagevendende gebyrer. Alle gebyrer faktureres af og skal betales til din mobiludbyder. Kontakt din mobiludbyder for prisoversigter og -oplysninger. Mars er ikke ansvarlig for nogen forsinkelser i forbindelse med modtagelse af tekstbeskeder, da leveringen afh?nger af vellykket overf?rsel fra din mobiludbyder.

 6. TREDJEPARTSWEBSTEDER

  Webstedet kan indeholde links til tredjepartswebsteder og -tjenester, inklusive sociale medier (samlet "sammenk?dede websteder"). Sammenk?dede websteder er ikke underlagt Mars’ kontrol, og Mars er ikke ansvarlig for sammenk?dede websteder eller for nogle oplysninger eller materialer p?, eller i nogen form for overf?rsel, der modtages fra et sammenk?det websted. Inkluderingen af et link er ikke et udtryk for Mars’ godkendelse af det sammenk?dede websted eller nogen associering med operat?rerne af det sammenk?dede websted. Mars hverken unders?ger, bekr?fter eller overv?ger de sammenk?dede websteder. Mars leverer kun links til sammenk?dede websteder for din nemheds skyld. Du opn?r adgang til sammenk?dede websteder p? eget ansvar.

 7. BESKYTTELSE AF PERSONLIGE OPLYSNINGER/SIKKERHED

  Du bedes l?se vores politik om beskyttelse af personlige oplysninger n?je, for s? vidt ang?r de oplysninger, som Mars indsamler p? Mars-webstederne, og hvordan vi behandler dem.

  Uden at begr?nse vilk?rene i vores politik om beskyttelse af personlige oplysninger forst?r du, at Mars ikke vil og ikke kan garantere, at din brug af Mars-webstederne og/eller de oplysninger, som du har udleveret via Mars-webstederne, vil v?re private eller sikre. Mars er ikke ansvarlig for eller har noget erstatningsansvar over for dig for eventuel mangel p? privatliv eller sikkerhed, du m?tte komme ud for. Du er ansvarlig for at udvise forsigtighed og bruge sikkerhedsforanstaltninger, der passer bedst til din situation og din tilsigtede brug af Mars-webstederne. Mars forbeholder sig til enhver tid retten til at offentligg?re oplysninger, som Mars anser som n?dvendige for at efterkomme alle g?ldende love, bestemmelser, retssager eller anmodninger fra myndigheder.

 8. FRASIGELSER AF GARANTIER OG ANSVARSBEGR?NSNINGER

  Mars garanterer, at Mars p? lovlig vis har indg?et disse vilk?r og er bemyndiget til at g?re dette. Du garanterer, at du p? lovlig vis har indg?et disse vilk?r og er bemyndiget til at g?re dette.

  MED UNDTAGELSE AF, HVAD DER UDTRYKKELIGT ER ANF?RT OVENFOR, LEVERES MARS-WEBSTEDERNE "SOM DE ER" OG "SOM DE ER TILG?NGELIGE" UDEN NOGEN FORM FOR GARANTI, HVERKEN UDTRYKKELIG ELLER UNDERFORST?ETMars frasiger sig specifikt alle garantier og betingelser af enhver art, herunder alle underforst?ede garantier og betingelser vedr?rende salgbarhed, egnethed til et bestemt form?l, adkomst, ikke-kr?nkelse, frihed for fejl, uforstyrret brug og alle garantier, der er underforst?et i henhold til forretningsadf?rd eller handelss?dvane. Mars garanterer ikke, at (a) Mars-webstederne vil im?dekomme dine krav, (b) driften af Mars-webstederne vil v?re uforstyrrede eller fri for virus eller fejl, eller (c) fejl vil blive udbedret. Alle mundtlige eller skriftlige r?d fremsat af Mars eller virksomhedens autoriserede repr?sentanter udg?r ikke og vil ikke udg?re nogen garanti. NOGLE JURISDIKTIONER TILLADER IKKE DEN OVENFOR ANF?RTE UNDTAGELSE VEDR?RENDE UNDERFORST?EDE GARANTIER, HVILKET BETYDER, AT NOGLE AF ELLER ALLE DE OVENN?VNTE UNDTAGELSER M?SKE IKKE G?LDER FOR DIG.

  DIN BRUG AF MARS-WEBSTEDERNE ER P? EGET ANSVAR

  DU ACCEPTERER, AT MARS UNDER INGEN OMST?NDIGHEDER VIL V?RE ERSTATNINGSANSVARLIG FOR (Y) FOR ERSTATNING AF NOGEN ART, HERUNDER ERSTATNING FOR DIREKTE, INDIREKTE, DOKUMENTEREDE, FORBUNDNE, P?NALT BEGRUNDEDE SKADER ELLER F?LGESKADER (HERUNDER, MEN IKKE BEGR?NSET TIL, ANSKAFFELSE AF ERSTATNINGSVARER ELLER -TJENESTER, TAB AF BRUG, DATA ELLER AVANCE ELLER FORRETNINGSFORSTYRRELSE), UANSET ?RSAG OG UNDER ETHVERT ANSVARSPRINCIP, HVORVIDT DE P? NOGEN M?DE OPST?R I FORBINDELSE MED DISSE VILK?R, HVORVIDT DET ER I HENHOLD TIL KONTRAKT, OBJEKTIVT ANSVAR ELLER UDEN FOR KONTRAKT (HERUNDER UAGTSOMHED ELLER ANDET), SELV HVIS MARS ER BLEVET INFORMERET OM MULIGHEDEN FOR EN S?DAN ERSTATNING ELLER (Z) FOR NOGET ANDET KRAV, P?KRAV ELLER NOGEN ANDEN ERSTATNING AF NOGEN ART, DER SKYLDES ELLER UDSPRINGER AF ELLER I FORBINDELSE MED DIN BRUG AF MARS-WEBSTEDERNE. Den ovenn?vnte ansvarsfraskrivelse vil ikke g?lde i den udstr?kning, den er forbudt ved g?ldende lov.?Du vedkender og accepterer, at ovenn?vnte ansvarsbegr?nsning sammen med de andre bestemmelser i disse vilk?r, der begr?nser ansvar, er altafg?rende vilk?r, og at Mars ikke vil v?re villig til at give dig de rettigheder, der er anf?rt i disse vilk?r, uden din accept af ovenn?vnte ansvarsbegr?nsning.

 9. SKADESL?SHOLDELSE

  Du accepterer at forsvare og holde Mars og dets direkt?rer, funktion?rer, medarbejdere og repr?sentanter skadesl?se mod og for alle tab, erstatningsansvar, reelle og verserende krav, s?gsm?l, erstatninger, udgifter, omkostninger til forsvar og rimelige advokatsal?rer i sager anlagt mod Mars af en tredjepart som f?lge af din brug af Mars-webstederne eller en overtr?delse af disse vilk?r, en tredjeparts rettigheder eller g?ldende lov. Mars forbeholder sig retten til, for egen regning, at ud?ve sit eget forsvar og sin egen kontrol med enhver sag med erstatningspligt i henhold til denne aftale. Under ingen omst?ndigheder skal et forlig, der p?virker Mars’ rettigheder eller forpligtelser, indg?s uden Mars’ forudg?ende skriftlige godkendelse.

 10. TVISTL?SNING

  Disse vilk?r er underlagt og fortolkes og h?ndh?ves i overensstemmelse med de interne love i staten Delaware, USA, uden anvendelse af principperne om regelkrydsning i en s?dan stat, og er bindende for denne aftales parter i USA og hele verden. Du og Mars aftaler, at FN’s konvention om aftaler om internationale k?b (CISG) ikke g?lder i forhold til fortolkningen eller udformningen af disse vilk?r.

  DU OG MARS AFTALER, AT ALLE TVISTER VIL BLIVE L?ST VED BINDENDE VOLDGIFT P? DEN M?DE, DER ER ANF?RT I DETTE AFSNIT [10], OG AT DU OG MARS FRASIGER JER ENHVER RET TIL AT INDBRINGE S?DANNE KRAV FOR EN DOMSTOL.

  DU OG MARS AFTALER ENDVIDERE, AT I HVER IS?R KUN KAN INDBRINGE KRAV MOD DEN ANDEN SOM EN ENKELTST?ENDE SAG OG IKKE SOM SAGS?GER ELLER SOM EN DEL AF ET P?ST?ET KOLLEKTIVT S?GSM?L ELLER GRUPPES?GSM?L. ANDRE RETTIGHEDER, SOM DU VILLE HAVE I EN RET, S?SOM ADGANG TIL FREML?GGELSE, VIL EVENTUELT OGS? V?RE UTILG?NGELIGE ELLER BEGR?NSET VED VOLDGIFT.

  Enhver tvist mellem dig og Mars og virksomhedens repr?sentanter, medarbejdere, funktion?rer, direkt?rer, fuldmagtsgivere, efterf?lgere, adkomsterhververe, datterselskaber eller associerede selskaber (under et i forhold til dette afsnit [11] kaldet, “Mars-parterne”), der udspringer af eller vedr?rer disse vilk?r og deres fortolkning eller overtr?delsen, opsigelsen eller gyldigheden deraf, og de relationer, som udspringer af disse vilk?r, herunder tvister vedr?rende denne aftales gyldighed, form?l eller eksigibilitet i forhold til voldgift (under et kaldet "omfattede tvister"), vil blive afgjort ved bindende voldgift i den amerikanske stat New York af the American Arbitration Association (AAA) i overensstemmelse med dens internationale voldgiftsregler, der er g?ldende p? den p?g?ldende dato. Inden en voldgift igangs?ttes, vil den igangs?ttende part give den anden part mindst 60 dages skriftlig forudg?ende varsel om dennes hensigt om at indbringe sagen for voldgiftsretten. Mars vil sende en s?dan meddelelse med post eller e-mail ved brug af de kontaktoplysninger, som Mars har registreret, og du skal sende en s?dan meddelelse med post til Mars, Incorporated, Attn: Legal Department, 800 High Street, Hackettstown, NJ 07840, USA.

  Betaling af alle indgivelsesgebyrer, administrationsgebyrer og voldgiftsgebyrer vil v?re reguleret af AAA's regler. Men hvis du er i stand til at p?vise, at voldgiftsomkostningerne vil v?re uoverkommelige sammenlignet med omkostningerne til et sagsanl?g, vil Mars betale s? st?r en del af indgivelses-, administrations- og voldgiftsgebyrerne, som voldgiftsdommeren anser som v?rende n?dvendig for at forhindre voldgiftssagen i at v?re uoverkommelig for dig. Hvis voldgiftsdommeren fastsl?r, at det (de) krav, som du g?r g?ldende i voldgiftssagen, er uberettigede, accepterer du at godtg?re Mars for alle gebyrer, der er forbundet med voldgiftssagen, som Mars har betalt p? dine vegne, og som du i ?vrigt ville v?re forpligtet til at betale if?lge AAA’s regler.

  I overensstemmelse med AAA Commercial Arbitration’s regler vil der blive udpeget én voldgiftsdommer. Voldgiftssagen skal foretages p? engelsk. Voldgiftsdommeren skal v?re bemyndiget til at tildele en hvilket som helst afhj?lpning, der m?tte v?re til r?dighed i henhold til lovgivningen eller billighedsretten, og voldgiftsdommerens afg?relse skal v?re endelig og bindende for begge parter og kan indg? som en dom hos en kompetent jurisdiktions domstol. Voldgiftsdommeren vil dog ikke v?re bemyndiget til at tildele p?nalt begrundet erstatning, hvortil begge parter herved frasiger sig retten. Voldgiftsdommeren vil anvende g?ldende lov og bestemmelserne i disse vilk?r, og undladelsen heraf vil blive anset som us?dvanlig for voldgiftsmyndigheden og danner grundlag for en retlig evaluering. Voldgiftsdommerens beslutning skal omfatte en skriftlig redeg?relse og forblive fortrolig. Mars og du aftaler, at alle omfattede tvister kun vil blive indgivet til voldgiftsretten som en enkeltst?ende sag. Hverken Mars eller du er berettiget til at indgive en omfattet tvist til voldgiftsretten som et kollektivt s?gsm?l eller et gruppes?gsm?l eller et s?gsm?l, der tjener almenvellet, og voldgiftsdommeren vil ikke have nogen bef?jelse til at forts?tte sagen som et kollektivt s?gsm?l eller et gruppes?gsm?l eller et s?gsm?l, der tjener almenvellet.Hvis en af aftalens bestemmelser om at afg?re tvisten ved voldgift i dette afsnit [10] viser sig at v?re umulig at h?ndh?ve, vil den bestemmelse, der er umulig at h?ndh?ve, blive fjernet, og de resterende vilk?r vedr?rende voldgift vil blive h?ndh?vet (men under ingen omst?ndigheder vil der v?re tale om general voldgift for et kollektivt s?gsm?l eller et gruppes?gsm?l eller et s?gsm?l, der tjener almenvellet). Uanset hvorvidt en lov eller lovgivning m?tte bestemme andet, skal en meddelelse om et krav, der udspringer af eller vedr?rer disse vilk?r, fremsendes inden for et ?r efter, at det p?g?ldende krav opstod, ellers vil du for altid v?re afsk?ret fra at kunne g?re det. Hvad ang?r dette afsnit [10] vil disse vilk?r og dertilh?rende transaktioner v?re underlagt og reguleret af Federal Arbitration Act, 9 U.S.C. sec. 1-16 (FAA).

  Bem?rk:?Ved at acceptere disse vilk?r accepterer du udtrykkeligt, at alle krav eller s?gsm?l, som du ellers m?tte have mod Mars i henhold til lovene i enhver jurisdiktion uden for USA, hermed frafaldes, herunder, uden begr?nsning, alle krav eller s?gsm?l i henhold til lovene i dit eget land, og at det eneste sted og g?ldende lov for alle tvister er i USA i henhold til vilk?rene i dette [afsnit 10].

 11. OPH?R

  Disse vilk?r oph?rer automatisk ved din manglende overholdelse af et vilk?r eller en betingelse deri. Mars kan n?r som helst og uanset ?rsag ?ndre eller bringe din adgang til Mars-webstederne til oph?r, med eller uden varsel til dig. For eksempel kan adgang til Mars-webstederne blive n?gtet uden varsel, hvis Mars mener, at du ikke er mindst 13 ?r gammel

  Oph?r vil ikke begr?nse nogen af Mars’ ?vrige rettigheder eller retsmidler. Dette afsnit [11], sammen med afsnit [3, 8, 9, 10 and 15], overlever oph?r af disse vilk?r.

 12. JURISDIKTIONELLE ANLIGGENDER OG SKATTER

  Du er ansvarlig for at overholde alle g?ldende love. Mars forbeholder sig retten til n?r som helst at begr?nse tilg?ngeligheden af Mars-webstederne og/eller Mars-indholdet til en person eller et geografisk omr?de. Al software p? Mars-webstederne er endvidere underlagt USA’s eksportkontroller. Ingen software m? downloades eller p? anden m?de eksporteres eller reeksporteres: (a) til (eller til en statsborger eller indbygger i) Cuba, Irak, Libyen, Nordkorea, Iran, Syrien eller noget andet land udpeget af Sponsor og/eller det amerikanske finansministeriums OFAC-enhed eller (b) til nogen person p? det amerikanske finansministeriums liste over s?rligt udpegede statsborgere eller det amerikanske handelsministeriums forbudsliste. Ved at downloade eller bruge software erkl?rer og garanterer du, at du ikke befinder dig i, er under kontrol af eller er statsborger eller indbygger i et s?dant land eller p? en s?dan liste.

  Du alene er ansvarlig for alle toldafgifter, skatter, afgifter eller gebyrer (herunder al moms, brugs- eller kildeskat), der p?l?gges af en skattemyndighed i forbindelse med brugen af Mars-webstedet.

 13. MEDDELELSE TIL INDBYGGERE I CALIFORNIEN

  I henhold til Californiens Civil Code Section 1789.3 er indbyggere i Californien berettigede til f?lgende oplysninger om specifikke forbrugerrettigheder:

  Udbyderen af webstedet er:

  Mars, Incorporated

  800 High Street

  Hackettstown, NJ 07840, USA

  For at indgive en klage vedr?rende webstedet eller for at modtage yderligere oplysninger vedr?rende brugen af webstedet skal du sende et brev stilet til "Legal Department" p? ovenn?vnte adresse eller kontakte Mars pr. e-mail til [email protected] (med angivelse af "California Resident Request" i emnelinjen). Du kan ogs? kontakte klageafdelingen ved at skrive til Complaint Assistance Unit, Division of Consumer Services, Department of Consumer Affairs 1625 North Market Blvd., Sacramento, CA 95834, USA, eller ved at ringe til +1 916 445 1254 eller +1 800 952 5210.

 14. KRAV VEDR?RENDE KR?NKELSE AF OPHAVSRET

  Vi reagerer p? meddelelser om p?st?et kr?nkelse som p?kr?vet i henhold til den amerikanske lov om ophavsret (Digital Millennium Copyright Act ("DMCA")), herunder ved at fjerne eller deaktivere adgang til materiale, der p?st?s at v?re genstand for den kr?nkende aktivitet.

  Hvis du i god tro mener, at dit arbejde er blevet kopieret p? en m?de, der udg?r en ophavsretlig kr?nkelse, eller at dine immaterielle rettigheder i ?vrigt er blevet kr?nket p? eller via Mars-webstederne, bedes du indsende dit krav eller din meddelelse om kr?nkelse til Mars’ udpegede DMCA-repr?sentant p?:

  DMCA Agent

  c/o Consumer Care Department

  Mars, Incorporated

  800 High Street

  Hackettstown, NJ 07840, USA

  [email protected]

  Undlad at sende nogen anden korrespondance eller foresp?rgsler til vores DMCA-repr?sentant. Vores DMCA-repr?sentant vil kun besvare meddelelser og foresp?rgsler, der overholder DMCA’s krav. Se www.copyright.gov for yderligere oplysninger.

 15. DIVERSE

  1. Disse vilk?r, sammen med vores politik om beskyttelse af personlige oplysninger,?indeholder hele aftalen mellem Mars og dig, hvad ang?r anliggenderne heri, og der er ingen andre l?fter, klausuler eller garantier end dem, der er udtrykkeligt fremsat heri.

  2. Disse vilk?r (i) kommer til anvendelse for og vil v?re bindende for henholdsvis Mars og dig samt dine efterf?lgere og adkomsterhververe og (ii) kan overdrages af Mars, men du m? ikke overdrage dem uden Mars’ forudg?ende, udtrykkelige skriftlige samtykke.

  3. Hvis nogen bestemmelse i disse vilk?r er eller bliver umulig at h?ndh?ve eller ugyldig, vil de resterende bestemmelser fortsat v?re i kraft med den samme retskraft, som hvis en s?dan bestemmelse, der er umulig at h?ndh?ve eller ugyldig, ikke havde v?ret en del heraf.

  4. Hvis Mars undlader eller du undlader at opfylde et vilk?r heraf, og den anden part ikke h?ndh?ver et s?dant vilk?r, vil den manglende h?ndh?velse p? intet tidspunkt udg?re et afkald p? et vilk?r og vil ikke forhindre h?ndh?velsen p? noget andet tidspunkt.

  5. Intet indeholdt i disse vilk?r vil blive anset for at udn?vne Mars eller dig som agent eller repr?sentant for den anden part eller som joint venture-partnere eller partnere i ?vrigt.

  6. Hvis Mars eller du bliver forhindret i at opfylde eller er ude af stand til at opfylde en forpligtelse if?lge disse vilk?r som f?lge af noget, der ligger uden for den rimelige kontrol, for s? vidt ang?r den part, der p?ber?ber sig denne bestemmelse, vil den ber?rte parts fuldbyrdelse blive forl?nget med forsinkelsesperioden eller perioden med manglende opfyldelse som f?lge af en s?dan h?ndelse.

  7. Overskrifterne indeholdt heri er kun indsat for din nemheds skyld.

  8. Disse vilk?r og al dertilh?rende dokumentation vil blive udarbejdet p? engelsk. Mens en del af teksten i disse vilk?r kan g?res tilg?ngelig p? andre sprog end engelsk (uanset hvorvidt det overs?ttes af en person eller udelukkende af computersoftware), skal den engelsksprogede udgave v?re g?ldende.

Sp?rgsm?l?Kontakt os.

Opdateret januar 2021

?

欧美乱妇高清免费_欧美90少妇XX00_欧美?日本 亚欧在线观看