Ettev?tte The Mars, Incorporated k?igushoitavate veebisaitide

kasutustingimused

Kontserni ettev?tted

J?ustumiskuup?ev: December, 2013

Tere tulemast! Ettev?te Mars, Incorporated ja selle sidusettev?tted (edaspidi koos "Mars" v?i "meie") pakuvad seda veebisaiti ja muid veebisaite, veebilehti, rakendusi, m?nge, vidinaid ning veebi- ja mobiilseid teenuseid (edaspidi koos "Marsi saidid"). Loodame, et peate Marsi veebisaite informatiivseks ja meelt lahutavaks.

J?rgmised kasutustingimused ja meie privaatsusp?him?tted, mis asuvad aadressil?www.Mars.com/privacy?(koos "tingimused"), kirjeldavad kasutustingimusi, millega Mars pakub teile juurdep??su Marsi veebisaitidele.

Enne Marsi veebisaitidele sisenemist ja nende kasutamist palume lugeda need tingimused hoolikalt l?bi, sest need sisaldavad Marsi ja teie vahel s?lmitavat ?iguslikku kokkulepet.?KASUTADES MARSI VEEBISAITE, N?USTUTE NENDE TINGIMUSTEGA JA KINNITATE, ET OLETE TINGIMUSTE T?ITMISEKS ?IGUS- JA TEOV?IMELINE.

OLULINE M?RKUS:?need tingimused sisaldavad s?tteid, mis piiravad meie vastutust teie suhtes ja n?uavad, et meiega tekkinud vaidlused lahendatakse l?plikult vahekohtus individuaalselt, mitte osana kollektiivsest ega ühishagist, ja need otsused on t?itmiseks kohustuslikud. Lisateavet leiate allpool jaotisest “VASTUTUSEST LAHTIüTLEMINE JA VASTUTUSE PIIRANGUD” (jaotis [8]) ning “VAIDLUSTE LAHENDAMINE” (jaotis [10]).

KUI TE EI N?USTU NENDE TINGIMUSTE MIS TAHES OSAGA, PALUN ?RGE MARSI VEEBISAITE KASUTAGE.

 1. TINGIMUSTE MUUTMINE

  Nende tingimuste j?ustumise kuup?ev on esitatud selle veebilehe ülaosas. Me ei kavatse neid tingimusi kuigi sageli muuta, kuid j?tame endale nende muutmise ?iguse. Teavitame teid mis tahes materjalide muudatustest, postitades sellele veebilehele vastava teate. V?imaluse korral teatame muudatustest ette. Me ei tee muudatusi, millel on tagasiulatuv m?ju, kui see pole just ?iguslikult vajalik.

  Kui j?tkate Marsi veebisaitide kasutamist p?rast tingimuste j?ustumise kuup?eva, t?hendab see, et olete muudetud tingimustega n?us. Muudetud tingimused on tingimuste k?igi varasemate versioonide suhtes ülimuslikud. Seet?ttu soovitame teil need tingimused üle vaadata iga kord, kui sisenete Marsi veebisaitidele v?i kasutate neid, ja neist tingimustest enda jaoks ühe eksemplari printida.

 2. T?IENDAVAD TINGIMUSED

  Teatud Marsi veebisaitide poolt ja kaudu pakutavad teenused, nt mobiilseadmete jaoks m?eldud rakendused, kaubanduslikud loteriid, eripakkumistega seotud v?istlused ja muud teenused, v?ivad olla reguleeritud t?iendavate tingimustega, mis esitatakse koos nimetatud pakutavate teenustega. T?iendavate tingimustega peate n?ustuma enne selliste teenuste kasutamist. Need tingimused ja mis tahes t?iendavad tingimused kehtivad v?rdsetel alustel. Kui m?ni t?iendav tingimus on p??rdumatult vastuolus p?hitingimuste mis tahes s?ttega, on t?iendav tingimus ülimuslik.

 3. MARSI SISU

  Mars j??b kogu teabe ja materjalide, mis on Marsi veebisaitidel esitatud v?i sinna lisatud, sh kogu graafika, illustratsioonide, teksti, video- ja heliklippide, kaubam?rkide, logode ja muu sisu (edaspidi "Marsi sisu") t?ie?iguslikuks omanikuks.?

  Kui olete nende tingimustega (ja mis tahes t?iendavate tingimustega, mis on seotud kindla Marsi sisuga) n?us, v?ite laadida alla, printida ja/v?i paljundada Marsi sisu vaid isiklikuks kasutamiseks.

  Kui Mars pole andnud teile vastavaks tegevuseks kirjalikku n?usolekut, pole lubatud teha j?rgmist:

  • kasutada mis tahes Marsi sisu muudes teostes (nt oma veebisaidil) v?i üksk?ik millisel viisil avalikult v?i ?riliselt;

  • paljundada, muuta, reprodutseerida, kohandada, p??rdprojekteerida, levitada, sisust paneele luua, uuesti avaldada, laadida üles, esitada, postitada, edastada, üle kanda, litsentsida v?i müüa Marsi sisu mis tahes vormis v?i viisil;

  • muuta mis tahes autori?iguseteavet, kaubam?rke v?i muu intellektuaalse omandi ?igusi k?sitlevaid m?rkusi, kui need on osa Marsi sisust; v?i

  • süvalinkida Marsi veebisaite (s.t avaldada linke mis tahes veebilehele, mis pole m?ne Marsi veebisaidi avaleht).

 4. TEIE ESITATUD MATERJALID

  Lisaks t??avalduste esitamise v?imalusele v?ib Mars pakkuda teile ja teistele kasutajatele aeg-ajalt oma veebisaitidel piirkondi, kus saate otse Marsi veebisaitidele v?i nende jaoks postitada v?i lisada m?nel muul viisil teavet, fotosid, pilte, loomingulisi n?uandeid, ideid, m?rkusi, arvamusi, andmeid, hinnanguid v?i muud materjale (edaspidi "esitatavad materjalid"). Kui saadate, postitate v?i esitate materjale Marsile (ja/v?i meie m??ratud isikutele) v?i Marsi veebisaitidele nende mis tahes piirkonnas, annate Marsile ja meie m??ratud isikutele ülemaailmse, mittev?listava, all-litsentsi loomise ?igusega (mitme kihi kaudu), edasikantava, kasutusmaksuta, igavese, tühistamatu ?iguse kasutada, reprodutseerida, luua all-litsentsi (mitme kihi kaudu), levitada, luua tuletatud teoseid, esitada ja importida teie esitatud materjale mis tahes meedias, mis on praegu teada v?i hiljem v?lja t??tatud, mis tahes eesm?rgil, kas ?rilisel v?i muul, ilma kohustuseta seda teile kompenseerida. Teisis?nu on Marsil automaatselt ?igus teie esitatud materjale kasutada, sh neid reprodutseerida, jagada, avaldada v?i üle kanda kus ja millal tahes üksk?ik millises meedias ja mis otstarbel. Mingil juhul pole teil ?igust n?uda tasu, kui Mars peaks teie esitatud materjale kasutama. K?iki esitatud materjale peetakse mittekonfidentsiaalseks ja mittevaraliseks.

  Te vastutate enda esitatud materjalide eest. Kui postitate esitatava materjali, siis kinnitate ja tagate, et:

  • omate v?i kontrollite muul moel k?igi saadetud materjalide ?igusi, sh piiranguteta k?iki autori?igusi ja kaubam?rke;

  • teie saadetud materjal on t?ene ja t?pne;

  • teie saadetud materjal ei riku ühegi füüsilise ega juriidilise isiku ?igusi, sh privaatsus- ega reklaami?igusi; ja

  • teie saadetud materjal vastab kehtivatele seadustele, reeglitele ja eeskirjadele.

  te kinnitate ja n?ustute, et Marsil on ?igus (kuid mitte kohustus) teie saadetud materjali muuta, eemaldada v?i keelduda selle postitamisest v?i seda lubada. Mars ei vastuta ega v?ta endale mingisugust vastutust teie v?i kolmandate poolte mis tahes esitatud materjali postituse eest.

  Mars soovitab teil mitte avaldada enda esitatud materjalides isikuandmeid, kuna teised v?ivad neid n?ha ja teie esitatud materjalides leiduvaid isikuandmeid ?ra kasutada. Mars ei vastuta teabe eest, mida te enda esitatud materjalides edastate.

 5. MARSI VEEBISAITIDE KASUTAMINE

  MARSI VEEBISAITIDE KASUTAMISEKS PEATE OLEMA V?HEMALT KOLMETEISTKüMNEAASTANE (13). Kui sisenete Marsi veebisaitidele, kasutate neid veebisaite ja/v?i esitate sinna v?i nende kaudu teavet, siis kinnitate, et te pole noorem kui 13-aastane.

  KUI TEIE VANUS J??B KOLMETEISTKüMNE (13) AASTA JA (ELUKOHAST S?LTUVA) T?ISEA VAHELE, V?ITE KASUTADA MARSI VEEBISAITE VAID OMA VANEMA V?I SEADUSLIKU EESTKOSTJA J?RELEVALVE ALL.

  KUI OLETE LAPSEVANEM V?I SEADUSLIK EESTKOSTJA NING LUBATE OMA ALAEALISELE LAPSELE JUURDEP??SU MARSI VEEBISAITIDELE JA NEID KASUTADA, KEHTIVAD TEILE JA TEIE LAPSELE J?RGMISED TINGIMUSED. Soovitame teil tutvuda müügil olevate vanemliku j?relevalve vahenditega (nt arvuti riistvara, tarkvara v?i filtreerimisteenustega), mis v?ivad aidata teil piirata juurdep??su alaealistele kahjulikuks peetavatele materjalidele.

  Kui kasutate Marsi veebisaite, pole teil lubatud:

  • luua valeidentiteeti ega esineda kellegi teisena, sh j?tta eksitavat muljet, et olete Marsi t??taja v?i esindaja, kuulus isik v?i avaliku elu tegelane;

  • edastada Marsi veebisaitidele v?i nende kaudu reklaame, annetuspalveid, r?mpsposti v?i muud teiste jaoks soovimatut v?i loata kommerts- v?i reklaamisisu (kui Mars pole selle jaoks kirjalikku luba andnud);

  • segada ega püüda segada Marsi veebisaitide n?uetekohast t??d (st h?kkides sisse Marsi serveritesse v?i Marsi sotsiaalmeedia kontodele);

  • piirata ega keelata teistel isikutel Marsi veebisaite kasutada v?i nende kasutamisest r??mu tunda;

  • kasutada r?mpspostiprogramme (spambot), robotiv?rku (bot net) ega muid robotprogramme, veebilehtedelt andmete kogumise programme (scraper) ega muid automaatvahendeid Marsi veebisaitidele juurdep??semiseks v?i Marsi veebisaitidele v?i nende kaudu mujale viiruste, ussviiruste, Trooja hobuste v?i muu pahavara edastamiseks;

  • muuta, kohandada, luua all-litsentse, müüa, p??rdprojekteerida, dekompileerida ega lahutada osadeks mitte ühtegi Marsi veebisaitide osa;

  • luua paneele mitte ühestki Marsi veebisaitide osast ega neid peegeldada, kui Mars pole andnud selleks eelnevalt kirjalikku luba;

  • postitada v?i edastada materjale ega k?ituda v?i toimida viisil, mis on v??r, eksitav, ebaseaduslik, solvav, h?iriv, kahjusid p?hjustav v?i muul viisil kahjulik (vastavalt Marsi m??ratlustele); v?i

  • aidata teisel isikul sooritada m?nda eespool kirjeldatud tegevust.

  Mars v?ib ilma igasuguse hoiatuseta eespool nimetatud reeglite rikkumise kohta keelata teile juurdep??su Marsi veebisaitidele.

  Kui sisenete Marsi veebisaitidele ja kasutate neid nutitelefoni, tahvelarvuti v?i muu mobiilseadme kaudu, peab teil olema traadita side teenuste kasutamise v?imalus kas Wi-Fi kaudu v?i s?lmitud vastav leping oma mobiilsideoperaatori juures. Teatud teenuste puhul v?ib minna tarvis s?numite (SMS v?i MMS) saatmise v?imalust. N?ustute, et olete ainuvastutav k?igi s?numi- ja andmesidetasude eest, mis teil tuleb maksta mobiilsideoperaatori kaudu. Nende tasude hulka v?ivad kuuluda nii paketip?hise tava- kui ka eritariifiga SMS-s?numite tasud ning need v?ivad olla ühekordsed v?i korduvad kulud. K?iki neid tasusid h?lmava arve saadab teie mobiilsideoperaator ning need tuleb teil tasuda. Hinnakirja, teenusepakettide ja üksikasjadega tutvumiseks p??rduge oma mobiilsideoperaatori poole. Mars ei vastuta ühegi teksts?numi kohaletoimetamisel tekkinud viivituse eest, sest s?numite edasisaatmise kiirus s?ltub teie mobiilsideoperaatorist.

 6. KOLMANDATE POOLTE VEEBISAIDID

  Veebisait v?ib sisaldada linke kolmandate poolte veebisaitidele ja teenustele, sh sotsiaalmeediale (edaspidi "lingitud veebisaidid"). Lingitud veebisaidid ei ole Marsi kontrolli all ja Mars ei vastuta lingitud veebisaitide v?i mis tahes teabe v?i materjalide v?i mis tahes ülekandeviisi eest, mis on saadud lingitud veebisaitidelt. Lingi lisamine oma veebisaidile ei t?henda, et Mars toetab lingitud veebisaite v?i et Mars oleks lingitud veebisaitide k?igushoidjatega mingil viisil seotud. Mars ei uuri, kinnita ega j?lgi lingitud veebisaite. Mars pakub lingitud veebisaitide linke vaid teie mugavuse nimel. Lingitud veebisaitidele sisenete omal riisikol.

 7. PRIVAATSUS/TURVALISUS

  Palun veenduge, et olete meie privaatsusp?him?tted hoolikalt l?bi lugenud ja saanud ülevaate, kuidas Mars oma veebisaitidelt andmeid kogub ja neid seej?rel t??tleb.

  Piirdumata meie privaatsustingimuste p?him?tetega saate aru, et Mars ei taga ega saa tagada, et Marsi veebisaitide kasutamine ja/v?i teie poolt Marsi veebisaitidel esitatud andmed j??vad privaatseks v?i turvatuks. Mars ei vastuta privaatsuse ega turvalisuse puudumise eest, mida te v?ite kogeda, ega v?ta endale sellega seoses teie ees kohustusi. Teie vastutate oma olukorrale vastavate ettevaatusabin?ude ja turbemeetmete kasutamise ning Marsi veebisaitide otstarbekohase kasutamise eest. Mars j?tab endale ?iguse avaldada alati mis tahes teavet, mida Mars peab vajalikuks mis tahes kohaldatava ?igusakti, eeskirja, ?igusmenetluse v?i riigiasutuse n?ude t?itmiseks.

 8. VASTUTUSEST LAHTIüTLEMINE JA VASTUTUSE PIIRANGUD

  Mars kinnitab, et Mars on s?lminud nende kasutustingimuste kokkuleppe ja tal on selleks seaduslik ?igus. Teie kinnitate, et olete s?lminud nende kasutustingimuste kokkuleppe ja teil on selleks seaduslik ?igus.

  KUI EESPOOL POLE ?ELDUD TEISITI, ON MARSI VEEBISAIDID ESITATUD "OLEMASOLEVAL KUJUL" JA "K?TTESAADAVAL KUJUL" ILMA SELGES?NALISE V?I KAUDSE GARANTIITA. Mars ütleb konkreetselt lahti igasugustest garantiidest ja tingimustest, sh k?igist kaudsetest garantiidest ja turustatavuse tingimuste, teatud otstarbeks sobivuse, valdus?iguse, mitterikkumise, rikete puudumise ja h?irimatu kasutamisega seotud garantiidest ning k?igist garantiidest, mis tulenevad kauplemisest v?i kaubanduslikust kasutusest. Mars ei garanteeri, et a) Marsi veebisaidid vastavad teie n?uetele, b) Marsi veebisaitide t?? on katkematu ning viiruse- v?i t?rkekindel v?i c) t?rked likvideeritakse. Mis tahes suuline v?i kirjalik t?end, mille esitaja on Mars v?i tema volitatud agendid, ei anna ega hakka andma ühtegi garantiid. M?NES JURISDIKTSIOONIS POLE LUBATUD V?LISTADA KAUDSEID GARANTIISID, MIS T?HENDAB SEDA, ET M?NI V?I K?IK EESPOOL NIMETATUD ERANDID EI PRUUGI TEILE KEHTIDA

  MARSI VEEBISAITE TULEB KASUTADA OMAL RIISIKOL.

  N?USTUTE, ET MARS EI VASTUTA üHELGI JUHUL Y) MITTE MINGITE KAHJUDE EEST, SH OTSESTE, KAUDSETE, ERILISTE, JUHUSLIKE, TEGEVUSEST TULENEVATE KAHJUDE V?I HOIATAVATE V?I KARISTUSLIKE KAHJUHüVITISTE (SH, KUID MITTE AINULT ASENDUSKAUPADE V?I -TEENUSTE HANKIMINE, KASUTUSK?LBMATUKS MUUTUMINE, ANDMETE V?I KASUMI KAOTUS V?I ?RITEGEVUSE KATKESTUS) EEST, OLENEMATA P?HJUSTAMISE VIISIST JA VASTUTUSE OLEMUSEST, OLGU SEE TEKKINUD SEOSES K?ESOLEVATE TINGIMUSTEGA V?I TULENEVALT LEPINGUST, OTSESEST VASTUTUSEST V?I LEPINGUV?LISTEST KAHJUDEST (SH HOOLETUSE T?TTU V?I MUUL P?HJUSEL), ISEGI JUHUL, KUI MARSILE OLI TEADA SELLISE KAHJU TEKKIMISE V?IMALUS V?I Z) MIS TAHES MUU HAGI, N?UDE V?I KAHJU T?TTU, MIS TULENEB TEIEPOOLSE MARSI VEEBISAITIDE KASUTAMISEST V?I ON SELLEGA SEOTUD. Eespool mainitud vastutusest lahtiütlemine ei kehti kohaldatava seadusega keelatud ulatuses.

  Olete teadlik ja n?ustute sellega, et eespool nimetatud vastutuse piirangud koos muude nendes tingimustes toodud s?tetega, mis piiravad vastutust, on p?hilised tingimused ja et Mars ei ole n?us andma teile ?igusi, mis on s?testatud nendes tingimustes, vaid kokkuleppes eespool toodud vastutuse piirangu suhtes.

 9. HüVITAMINE

  N?ustute kaitsma Marsi ja selle juhte, ametnikke, t??tajaid ja agente k?igi kaotuste, vastutuse, tegelike v?i menetlusse antavate n?uete, hagide, kahjude, kulude eest ja hüvitama ?igusabikulud ning m?istlikud advokaaditasud, mis tulenevad kolmandate poolte poolt Marsi vastu esitatud n?uetest, mis on p?hjustatud teie tegevusest Marsi veebisaitide kasutamisel v?i nende tingimuste v?i kolmandate poolte ?iguste v?i kohaldatavate ?igusaktide rikkumisest. Mars j?tab endale ?iguse omal kulul korraldada ja juhtida ainuisikuliselt nende tingimuste alusel hüvitamisele kuuluvate n?uete kaitset. Mingil juhul ei tohi ilma Marsi eelneva kirjaliku loata s?lmida ühtegi kokkulepet, mis v?iks m?jutada Marsi ?igusi v?i kohustusi.

 10. VAIDLUSTE LAHENDAMINE

  Neid tingimusi reguleeritakse ja t?lgendatakse ning need j?ustatakse vastavalt USA Delaware'i osariigi sisestele ?igusaktidele, ilma asjaomase osariigi kollisiooninormide p?him?tteid rakendamata, ning need on pooltele siduvad USA-s ja kogu maailmas. Teie ja Mars lepite kokku, et üRO konventsioon kaupade rahvusvahelise müügi lepingute kohta ei kehti nende tingimuste t?lgendamisel.

  TEIE JA MARS LEPITE KOKKU, ET K?IK N?UDED LAHENDATAKSE VAHEKOHTU SIDUVA OTSUSEGA JAOTISES [10] M??RATUD VIISIL NING ET TEIE JA MARS LOOBUTE MIS TAHES ?IGUSEST ESITADA SELLISEID N?UDEID üKSK?IK MILLISELE KOHTULE.

  TEIE JA MARS LEPITE LISAKS KOKKU SELLES, ET KUMBKI POOL V?IB ESITADA TEISE VASTU N?UDEID VAID INDIVIDUAALSELT, MITTE HAGEJANA EGA OSALISENA KAVANDATAVAS KOLLEKTIIVSES V?I üHISHAGIS V?I MENETLUSES. MUUD ?IGUSED, MIS KEHTIKSID TEILE, KUI OLEKSITE L?INUD KOHTUSSE, NT JUURDEP??S KAASUSE MENETLEMISELE, V?IVAD OLLA VAHEKOHTUMENETLUSES K?TTESAAMATUD V?I PIIRATUD.

  Mis tahes vaidlus teie ning Marsi ja tema agentide, t??tajate, ametnike, juhtide, komitentide, ?igusj?rglaste, tsessionaaride, tütar- v?i sidusettev?tete (edaspidi jaotises [11] koos “Marsi lepingupooled”) vahel, mis tuleneb k?esolevatest tingimustest v?i nende t?lgendamisest, rikkumisest, l?petamisest v?i kehtivusest v?i nendest tingimustest tulenevatest suhetest v?i on nendega seotud, sh vahekohtule esitatavad vaidlused selle lepingu kehtivuse, ulatuse v?i j?ustatavuse üle (edaspidi koos "k?sitletavad vaidlusküsimused"), lahendatakse siduva otsusega USA New Yorgi osariigi vahekohtus, mida haldab Ameerika vahekohtuühendus (AAA) koosk?las rahvusvaheliste vahekohtueeskirjadega nagu need kehtivad kohtupidamise kuup?eval. Enne vahekohtumenetluse algatamist peab algatav pool teavitama teist poolt v?hemalt 60 p?eva ette kirjalikult oma kavatsusest algatada vahekohtumenetlus. Mars edastab sellise teate posti v?i e-posti teel, kasutades neid kontaktandmeid, mis on Marsi juures registreeritud. Teie peate selle teate edastama postiga aadressil Mars, Incorporated, Legal Department, 800 High Street, Hackettstown, NJ 07840, USA.

  K?igi hagi esitamise, asjaajamise ja vahekohtumenetluse kulude tasumist reguleerivad AAA reeglid. Kui suudate siiski p?hjendada, et vahekohtumenetluse kulud on t?kestavalt suured v?rreldes kohtuvaidluse kuludega, maksab Mars hagi esitamise, asjaajamise ja vahekohtumenetluse kuludest nii palju, kui vahekohtunik vajalikuks peab, et v?ltida vahekohtumenetlust, mis k?ib teile üle j?u. Kui vahekohtunik teeb kindlaks, et teie vahekohtumenetlusse esitatud n?ue/n?uded on t?htsusetud, n?ustute hüvitama k?ik Marsi poolt teie nimel tasutud vahekohtumenetlusega seotud kulud, mille peaksite AAA reeglite kohaselt tavaliselt ise tasuma.

  Vahekohtunik valitakse tavaliselt koosk?las AAA ?rilise vahekohtueeskirjadega. Vahekohtumenetlus toimub inglise keeles. Vahekohtunikul on ?igus m??rata vastavalt seadusele v?i ?igluse p?him?tetele mis tahes kergendavaid meetmeid. Vahekohtuniku mis tahes otsus on l?plik ja m?lemale poolele siduv ning seda v?ib esitada kohtuotsusena mis tahes p?deva jurisdiktsiooni kohtus. Vahekohtunikul pole siiski ?igust m??rata hoiatavat v?i karistuslikku kahjuhüvitist ja sellest ?igusest on m?lemad pooled siinkohal loobunud. Vahekohtunik on kohustatud rakendama kohaldatavat ?igust ja nende tingimuste s?tteid ning selle kohustuse mittet?itmist loetakse vahekohtuniku volituspiiride ületamiseks ja see annab aluse kohtulikuks l?bivaatuseks. Vahekohtuniku otsus peab sisaldama kirjalikku selgitust ja j??ma konfidentsiaalseks. Mars ja teie n?ustute, et iga k?sitletav vaidlusküsimus esitatakse vahekohtumenetlusse vaid individuaalsel alusel. Ei Marsil ega teil ole ?igust lahendada mis tahes k?sitletavat vaidlusküsimust kollektiivse, ühise v?i eraisikust avalike huvide kaitsja esitatud hagina ning vahekohtunikul pole ?igust j?tkata kollektiivse, ühise v?i avalikke huve kaitsva üldise hagiga. Kui jaotise [10] alusel vahekohtule esitatava lepingu mis tahes s?te loetakse j?ustatamatuks, siis lahutatakse see j?ustatamatu s?te lepingust ja vahekohtule esitatud lepingu ülej??nud tingimused j??vad j?usse (kuid mitte mingil juhul ei esitata kollektiivset, ühist v?i eraisikust avalike huvide kaitsja hagi). Mis tahes vastupidisest m??rusest v?i seadusest olenemata tuleb nendest tingimustest tulenev v?i nendega seotud n?ue esitada ühe (1) aasta jooksul p?rast sellise n?ude tekkimist, vastasel juhul on see alatiseks aegunud. Jaotise [10] t?henduses kohaldatakse k?esolevatele tingimustele ja nendega seotud tehingutele USA f?deraalse vahekohtumenetluse seadust (9, U.S.C. § 1-16 (FAA)).

  V?tke arvesse:?kui n?ustute k?esolevate tingimustega, siis n?ustute selges?naliselt sellega, et loobute mis tahes n?uetest v?i hagidest, mis teil v?ivad olla Marsi vastu mis tahes USA-v?lise jurisdiktsiooni seaduste alusel, sh, aga mitte ainult igasugused n?uded v?i hagid teie asukohariigi ?igusaktide kohaselt, ning et vastavalt jaotise [Section 10] tingimustele toimub vaidluste lahendamine ainult USA-s ja ainult USA ?iguse kohaselt.

 11. L?PETAMINE

  Kui te rikute nende tingimuste mis tahes s?tet, kaotavad need tingimused automaatselt kehtivuse. Mars v?ib keelata v?i muuta teie juurdep??su Marsi veebisaitidele mis tahes p?hjusel ja mis tahes ajal, teid sellest teavitades v?i teavitamata j?ttes. N?iteks saab juurdep??su Marsi veebisaitidele keelata ette teatamata juhul, kui Mars usub, et te ei ole v?hemalt 13-aastane.

  L?petamine ei piira Marsi muid ?igusi ega ?iguskaitsevahendeid. L?petamisest hoolimata j??b kehtima nende tingimuste jaotis [11] koos jaotistega [3, 8, 9, 10 ja 15].

 12. KOHTUALLUVUS, MAKSUD

  Teie vastutate k?igi kohaldatavate seaduste t?itmise eest. Mars j?tab endale ?iguse piirata Marsi veebisaitide ja/v?i Marsi sisu k?ttesaadavust igale isikule v?i geograafilisele piirkonnale mis tahes ajal. Igale Marsi veebisaitidel olevale tarkvarale kehtib Ameerika ühendriikide ekspordikontroll. Mitte ühtegi tarkvara ei tohi alla laadida v?i muidu eksportida ega reeksportida: a) Kuubale, Iraaki, Liibüasse, P?hja-Koreasse, Iraani, Süüriasse ega muusse riiki (v?i nende kodanikele v?i residentidele), mis on sponsori ja/v?i Ameerika ühendriikide rahandusministeeriumi v?lisvaluuta kontrolli osakonna m??ratud; ega b) mitte kellelegi, kes on USA rahandusministeeriumi mustas nimekirjas "Specially Designated Nationals" v?i "U.S. Commerce Department's Table of Deny Orders". Laadides alla v?i kasutades mis tahes tarkvara, kinnitate ja tagate, et te ei asu üheski sellises riigis, ei ole ühegi sellise riigi kontrolli all ega ole kantud sellisesse nimekirja ning te pole sellise riigi kodanik ega elanik.

  Olete ainuvastutav mis tahes ja k?igi kohustuste, maksude v?i tasude (sh k?ibe-, kasutus- v?i kinnipeetavad maksud) tasumise eest, mille maksuamet on kehtestanud Marsi veebisaitide kasutamisele v?i sellega seoses.

 13. TEADE CALIFORNIA ELANIKELE

  California tsiviilkoodeksi jao 1789.3 alusel on California elanikel ?igus saada j?rgmist eriotstarbelist tarbija?iguste teavet:

  Veebisaidi pakkuja:

  Mars, Incorporated

  800 High Street

  Hackettstown, NJ 07840

  Kui soovite esitada kaebuse seoses veebisaidiga v?i saada lisateavet veebisaidi kasutamise kohta, saatke kiri adressaadile "Legal Department“ (?igusosakond) eespool esitatud aadressil v?i v?tke ühendust Marsiga e-posti teel [email protected] (kirjutage teemareale "California Resident Request"). V?ite kirjutada ka tarbijakaitseosakonna kaebuste üksusele (Complaint Assistance Unit of the Division of Consumer Services) aadressil 1625 North Market Blvd., Sacramento, CA 95834, USA v?i helistada numbril 916 445 1254 v?i 800 952 5210.

 14. AUTORI?IGUSTE RIKKUMINE

  Vastame ?igusaktide v?idetava rikkumise teadetele vastavalt USA autori?iguste kaitse seadusele (Digital Millennium Copyright Act – DMCA), sh eemaldades materjali, mis on v?idetavalt selle ?igusrikkumise objekt, v?i keelates sellele juurdep??su.

  Kui teil on p?hjust heauskselt arvata, et teie teost on kopeeritud viisil, mida loetakse autori?iguse rikkumiseks v?i et teie intellektuaalomandi?igusi on rikutud Marsi veebisaitidel v?i nende kaudu, palume saata oma pretensioon v?i teade rikkumise kohta Marsi m??ratud DMCA agendile aadressil:

  DMCA Agent

  c/o Consumer Care Department

  Mars, Incorporated

  800 High Street

  Hackettstown, NJ 07840

  USA

  [email protected]

  Palun ?rge saatke meie DMCA agendile muid teateid ega p?ringuid. Meie DMCA agent vastab ainult teadetele v?i p?ringutele, mis vastavad DMCA n?uetele. Lisateavet leiate veebisaidilt www.copyright.gov.

 15. MUU

  1. K?esolevad tingimused koos meie privaatsusp?him?tetega sisaldavad kogu Marsi ja teie vahelist kokkulepet seoses nendes tingimustes sisalduvate teemadega ning puuduvad igasugused muud siinkohal selges?naliselt s?testamata lubadused, kohustused ja kokkulepped.

  2. Need tingimused i) on kehtivad ja siduvad Marsile, teile ja teie ?igusj?rglastele ja tsessionaaridele; ja ii) Mars v?ib need ?igused ja kohustused edasi anda, ent teie ei v?i seda teha ilma Marsi eelneva kirjaliku n?usolekuta.

  3. Kui ükski k?esolevate tingimuste s?tetest on j?ustatamatu v?i kehtetu v?i muutub selliseks, j??vad ülej??nud s?tted endiselt j?usse nii, nagu j?ustatamatut v?i kehtetut s?tet poleks seal kunagi olnud.

  4. Kui Mars v?i teie ei t?ida nende tingimuste mis tahes s?tet ja teine pool ei n?ua selle t?itmist, ei t?henda asjaomase s?tte mittekohaldamine mis tahes tingimusest loobumist ega takista tingimuse t?itmise n?udmist muul ajal.

  5. Mitte miski k?esolevates tingimustes ei k?sitle Marsi ega teid teise poole agendi v?i esindajana ega teid koos ühisettev?tjate v?i partneritena.

  6. Kui Mars v?i teie ei suuda t?ita v?i n?uetekohaselt t?ita nendest tingimustest tulenevaid kohustusi p?hjusel, mis on v?ljaspool k?esolevale s?ttele tugineva poole kontrolli, pikendatakse m?jutatud poole tingimuste t?itmist perioodi v?rra, mil tema kohustuste t?itmine viibib v?i on v?imatu.

  7. Dokumendis esitatud jaotiste pealkirjad ja alapealkirjad on vaid teksti lugemise h?lbustamiseks.

  8. K?esolevad tingimused ja k?ik nendega seotud dokumendid koostatakse inglise keeles. Kuigi osa sellest tekstist v?ib olla k?ttesaadav muudes keeltes peale inglise keele (kas inimese v?i arvutitarkvara t?lgituna), on ingliskeelne versioon ülimuslik.

Kas teil on küsimusi?

Palun?v?tke meiega ühendust.

Uuendatud jaanuaris 2021

欧美乱妇高清免费_欧美90少妇XX00_欧美?日本 亚欧在线观看