УМОВИ ВИКОРИСТАННЯ САЙТ?В КОМПАН?? MARS?

Умови використання веб-сайт?в, що експлуатуються компан??ю Mars, Incorporated

Група компан?й

Дата набуття чинност?: December 2013 р.

Ласкаво просимо! Компан?я Mars, Incorporated та ?? аф?л?йован? компан?? (разом ?Mars? або ?ми?) пропону? цей та ?нш? веб-сайти, веб-стор?нки, застосунки, ?гри, м?н?-застосунки, моб?льн? служби та ?нтернет-служби (разом ?сайти Mars?). Ми спод?ва?мося, що сайти Mars виявляться ?нформативними та ц?кавими для Вас.

Зазначен? нижче умови використання та наша пол?тика конф?денц?йност??www.Mars.com/privacy?(разом ?ц? Умови?) визначають умови та положення, на яких компан?я Mars пропону? Вам доступ до сайт?в Mars.

Перш н?ж п?дключатися до сайт?в Mars ? користуватися ними, уважно прочитайте ц? Умови, тому що вони являють собою юридичну угоду м?ж компан??ю Mars ? Вами.?КОРИСТУЮЧИСЬ САЙТАМИ MARS, ВИ ПОГОДЖУ?ТЕСЯ НА Ц? УМОВИ ТА П?ДТВЕРДЖУ?ТЕ, ЩО ВИ Д??ЗДАТН? ? МА?ТЕ НА ЦЕ ЗАКОНН? ПРАВА.

ВАЖЛИВО!?Ц? Умови м?стять положення, як? обмежують нашу в?дпов?дальн?сть перед Вами та вимагають в?д Вас вир?шувати будь-як? спори ?ндив?дуально в арб?тражному суд?, р?шення якого мають обов’язкову силу, а не виступати як член групи позивач?в або брати участь у представницьких позовах. Додаткову ?нформац?ю наведено в розд?лах ?В?ДМОВА В?Д ГАРАНТ?Й ? ОБМЕЖЕННЯ В?ДПОВ?ДАЛЬНОСТ?? (розд?л [8]) ? ?ВИР?ШЕННЯ СПОР?В? (розд?л [10]) нижче.

ЯКЩО ВИ НЕ ЗГОДН? ДОТРИМУВАТИСЬ БУДЬ-ЯКО? ЧАСТИНИ ЦИХ УМОВ, БУДЬ ЛАСКА, НЕ КОРИСТУЙТЕСЬ САЙТАМИ MARS.

 1. ЗМ?НИ УМОВ

  Дату набуття чинност? для цих Умов зазначено у верхн?й частин? ц??? веб-стор?нки. Ми не ма?мо нам?ру вносити зм?ни до цих Умов надто часто, але залиша?мо за собою таке право. Ми пов?домимо Вас про будь-як? сутт?в? зм?ни, опубл?кувавши спов?щення на ц?й веб-стор?нц?. Якщо це можливо, Ви будете пов?домлен? про зм?ни заздалег?дь. Ми не вносимо зм?ни, як? мають зворотну силу, якщо цього не вимага? в?д нас закон.

  Продовження користування сайтами Mars п?сля дати набуття чинност? означа?, що Ви прийняли поправлен? Умови. Поправлен? Умови зам?нюють собою вс? попередн? верс?? Умов. Через це ми рекоменду?мо Вам переглядати ц? Умови кожного разу, коли Ви зверта?теся до сайт?в Mars або користу?теся ними, ? друкувати коп?ю Умов для збер?гання.

 2. ДОДАТКОВ? УМОВИ

  Певн? послуги, що пропонуються сайтами Mars або через них, наприклад, моб?льн? застосунки, лотере?, конкурси та ?нш?, можуть регулюватися додатковими умовами та положеннями, викладеними у зв’язку з такими послугами. Перш н?ж користуватися такими послугами, Ви повинн? прийняти додатков? умови. Ц? Умови та будь-як? додатков? умови мають р?вну силу. Якщо будь-яка додаткова умова однозначно суперечить будь-якому положенню цих Умов, додаткова умова ма? перевагу.

 3. ВМ?СТ САЙТ?В MARS

  Компан?я Mars залиша? за собою повне та остаточне право волод?ння вс??ю ?нформац??ю та матер?алами, що надаються на сайтах Mars чи за ?хньою допомогою або надсилаються на них, у тому числ? будь-якими творами мистецтва, граф?чними об’?ктами, текстом, в?део- та ауд?окл?пами, товарними знаками, емблемами та ?ншим вм?стом (разом ?вм?ст сайт?в Mars?).

  Якщо Ви погоджу?теся на ц? Умови (а також на будь-як? додатков? умови та положення, пов’язан? з певним вм?стом сайт?в Mars), Ви ма?те право завантажувати, друкувати та/або коп?ювати вм?ст сайт?в Mars виключно для свого особистого використання.

  Окр?м випадк?в, коли компан?я Mars надала Вам письмовий дозв?л, Вам забороня?ться:

  • включати будь-який вм?ст сайт?в Mars у будь-як? ?нш? твори (наприклад, Ваш власний веб-сайт) або використовувати вм?ст сайт?в Mars для публ?кац?? або в жодних комерц?йних ц?лях;

  • коп?ювати, зм?нювати, в?дтворювати, адаптувати, реконструювати, розповсюджувати, використовувати у фреймах, перевидавати, передавати, в?дображати, публ?кувати, транслювати, переадресовувати, л?цензувати або продавати вм?ст сайт?в Mars у будь-як?й форм? або будь-якими засобами;

  • зм?нювати будь-як? спов?щення про авторськ? права, товарн? знаки та ?нш? права ?нтелектуально? власност?, як? можуть бути частиною вм?сту сайт?в, чи

  • використовувати точн? посилання на будь-який ?з сайт?в Mars (тобто, посилання на стор?нку, в?дм?нну в?д головно? стор?нки сайт?в Mars).

 4. ВАШ? НАДСИЛАННЯ

  Окр?м прийому заявок про роботу, компан?я Mars може час в?д часу пропонувати доступ до таких зон, де Ви та ?нш? користувач? можете публ?кувати або ?ншим чином надсилати ?нформац?ю, фотограф??, граф?чн? зображення, творч? пропозиц??, ?де?, нотатки, концепц??, в?домост?, оц?нки та ?нш? матер?али на сайти Mars (разом ?Ваш? надсилання?). В?дправляючи або передаючи Ваш? надсилання на сайти Mars (?/або наших уповноважених представник?в) або до будь-яко? зони сайт?в Mars, а також публ?куючи ?х на цих сайтах, Ви нада?те компан?? Mars ? нашим уповноваженим представникам глобальне, неексклюзивне, пост?йне та безв?дкличне право ?з можлив?стю субл?цензування (на багатьох р?внях) ? передавання та без сплати роялт?, на використання, в?дтворення, субл?цензування (на багатьох р?внях), розповсюдження, створення пох?дних роб?т, загальнодоступне використання та ?мпортування Ваших надсилань на будь-як? нос??, що ? в?домими на цей час або будуть розроблен? в майбутньому, у будь-яких ц?лях комерц?йного чи ?ншого характеру, без надання Вам жодних компенсац?й. ?накше кажучи, компан?я Mars автоматично отриму? право на використання Ваших надсилань — зокрема, на ?х в?дтворення, розкриття, публ?кац?ю або трансляц?ю — у будь-якому м?сц? ? в будь-який час, на будь-яких нос?ях ? з будь-якими ц?лями. Якщо компан?я Mars використову? одне з Ваших надсилань, Ви в жодному раз? не ма?те права на отримання плати. Ус? надсилання не вважаються конф?денц?йними та патентованими.

  Ви самост?йно несете в?дпов?дальн?сть за сво? надсилання. Опубл?ковуючи надсилання, Ви заявля?те та гаранту?те, що:

  • Ви ма?те вс? права власност? на сво? надсилання або ?накше розпоряджа?теся ним, включаючи, без обмеження, вс? авторськ? права та товарн? знаки;

  • Ваше надсилання ? справжн?м ? точним;

  • Ваше надсилання не порушу? права будь-яко? ?ншо? особи або орган?зац??, наприклад, права на захист недоторканност? приватного життя та публ?чн?сть; покупок;

  • Ваше надсилання в?дпов?да? застосовним законам, правилам ? розпорядженням.

  Ви визна?те та погоджу?теся, що компан?я Mars ма? право (але не обов’язок) зм?нювати або видаляти будь-яке надсилання, в?дмовляти у його публ?кац?? чи дозволяти таку публ?кац?ю. Компан?я Mars не несе в?дпов?дальност? за жодне надсилання, опубл?коване Вами або будь-якою третьою особою, ? не бере на себе жодних зобов’язань щодо нього.

  Компан?я Mars наст?йно рекоменду? Вам не розкривати будь-яку особисту ?нформац?ю у сво?х надсиланнях, тому що ?нш? люди можуть побачити цю ?нформац?ю та скористатися нею. Компан?я Mars не несе в?дпов?дальност? за ?нформац?ю, яку Ви переда?те у сво?х надсиланнях.

 5. КОРИСТУВАННЯ САЙТАМИ MARS

  ВИ МА?ТЕ ПРАВО КОРИСТУВАТИСЬ САЙТАМИ MARS, ЯКЩО ВАМ ВИПОВНИЛОСЬ ЩОНАЙМЕНШЕ 13 (ТРИНАДЦЯТЬ) РОК?В. П?дключаючись до будь-якого ?з сайт?в Mars, користуючись ними та/або надсилаючи на них ?нформац?ю, Ви заявля?те, що Ваш в?к становить не менше 13 рок?в.

  ЯКЩО ВАШ В?К — В?Д 13 (ТРИНАДЦЯТИ) РОК?В ДО В?КУ ПОВНОЛ?ТТЯ У ВАШОМУ РЕГ?ОН? ПРОЖИВАННЯ, ВИ МОЖЕТЕ КОРИСТУВАТИСЯ САЙТАМИ MARS ЛИШЕ П?Д НАГЛЯДОМ ОДНОГО З ВАШИХ БАТЬК?В АБО ОП?КУНА.

  ЯКЩО ВИ — ОДИН ?З БАТЬК?В АБО ОП?КУН, ? ЗГОДН? НА ТЕ, ЩОБ ВАША НЕПОВНОЛ?ТНЯ ДИТИНА ОТРИМУВАЛА ДОСТУП ДО САЙТ?В MARS ? КОРИСТУВАЛАСЯ НИМИ, ВИ ПОГОДЖУ?ТЕСЬ П?ДПОРЯДКОВУВАТИСЬ ЦИМ УМОВАМ В?Д СВОГО ?МЕН? Й В?Д ?МЕН? СВО?? НЕПОВНОЛ?ТНЬО? ДИТИНИ. Ми рекоменду?мо Вам знайти наявн? у продажу засоби батьк?вського контролю (наприклад, комп’ютерн? апаратн? засоби, програми або служби ф?льтрац??), як? можуть допомогти Вам обмежити доступ до матер?ал?в, що вважаються шк?дливими для неповнол?тн?х.

  П?д час використання сайт?в Mars Вам забороня?ться:

  • хибно ?дентиф?кувати себе або видавати себе за будь-яку ?ншу особу, у тому числ? безп?дставно вказувати, що Ви ? посадовою особою чи представником компан?? Mars, в?домою особою або громадським д?ячем;

  • передавати на сайти Mars або через них будь-яку рекламу, пропозиц?? щодо куп?вл?, небажану пошту та ?нш? незапитан? або несанкц?онован? матер?али комерц?йного чи рекламного характеру (якщо ?нше прямо не дозволено компан??ю Mars у письмов?й форм?);

  • порушувати або робити спроби порушити належну роботу сайт?в Mars (наприклад, зд?йснювати несанкц?онован? спроби доступу до сервер?в компан?? Mars або обл?кових запис?в Mars у соц?альних мережах);

  • заважати або перешкоджати будь-як?й ?нш?й особ? користуватися сайтами Mars ? можливостями, що вони надають;

  • використовувати будь-як? спам-боти, ботнети чи ?нш? роботи, програми для вилучення даних ?з веб-стор?нок та ?нш? автоматичн? засоби доступу до сайт?в Mars, а також засоби передавання на сайти Mars або через них будь-яких в?рус?в, ?хробак?в?, троянських програм та ?ншого шк?дливого програмного забезпечення;

  • зм?нювати, адаптувати, субл?цензувати, перекладати, продавати, реконструювати, декомп?лювати або дезасемблювати жодну частину сайт?в будь-якого ?з сайт?в Mars;

  • використовувати у фреймах жодн? частини будь-якого ?з сайт?в Mars або створювати ?дзеркала? для них без попереднього письмового дозволу компан?? Mars;

  • публ?кувати або транслювати будь-як? матер?али, практикувати будь-яку повед?нку чи брати участь у д?ях, що носять неправдивий, оманливий, незаконний, образливий, хул?ганський, шк?дливий або ?нший небажаний характер (як установлено компан??ю Mars); чи

  • допомагати будь-яким особам брати участь у будь-яких д?ях, описаних вище.

  Компан?я Mars ма? право у випадку будь-якого порушення вищезазначених правил на св?й розсуд припинити Ваш доступ до сайт?в Mars без пов?домлення.

  Якщо Ви п?дключа?теся до сайт?в Mars ? користу?теся ними на смартфон?, планшетному ПК чи ?ншому моб?льному пристро?, Вам необх?дно мати безпров?дний доступ через мережу Wi-Fi або оператора послуг моб?льного зв’язку, що п?дтриму? такий доступ. Для роботи деяких служб потр?бн? функц?? текстових пов?домлень (SMS або MMS). Ви погоджу?теся, що самост?йно несете одноособову в?дпов?дальн?сть за сплату Вашому оператору моб?льного зв’язку вс?х тариф?в за передавання пов?домлень ? даних. Так? тарифи можуть охоплювати стандартну та п?двищену варт?сть SMS-пов?домлень ? можуть бути одноразовими або повторюваними. Оператор моб?льного зв’язку ? постачальником, що виставля? рахунки та отриму? плату за вс? послуги. Для отримання в?домостей про тарифн? плани та ?ншо? ?нформац?? зверн?ться до свого оператора моб?льного зв’язку. Компан?я Mars не несе в?дпов?дальност? за жодн? затримки в отриманн? будь-яких текстових пов?домлень, оск?льки доставка залежить в?д середньо? швидкост? передавання даних Вашим оператором моб?льного зв’язку.

 6. ВЕБ-САЙТИ ТРЕТ?Х ОС?Б

  Сайт може м?стити посилання на веб-сайти та служби сторонн?х компан?й, у тому числ? на соц?альн? мереж? (разом ?сайти, доступн? за посиланнями?). Сайти, доступн? за посиланнями, перебувають поза межами контролю компан?? Mars, яка не несе в?дпов?дальност? за так? сайти чи будь-яку ?нформац?ю або матер?али на них, а також за жодн? форми пересилань, отриманих ?з будь-якого под?бного сайту. Розм?щення посилання не означа?, що компан?я Mars схвалю? сайт, доступний за посиланням, або ма? будь-яке в?дношення до оператор?в такого сайту. Компан?я Mars не вивча? та не перев?ря? сайти, доступн? за посиланнями, ? не сл?дку? за ?хн?м станом. Компан?я Mars нада? посилання на так? сайти лише для зручност? сво?х користувач?в. Ви зд?йсню?те доступ на сайти, доступн? за посиланнями, на св?й власний ризик.

 7. ЗАХИСТ НЕДОТОРКАННОСТ? ПРИВАТНОГО ЖИТТЯ/БЕЗПЕКА

  Будь ласка, обов’язково ознайомтеся ?з нашою?пол?тикою конф?денц?йност??, щоб д?знатися про те, яку ?нформац?ю збира? компан?я Mars на сайтах Mars ? як вона обробля? цю ?нформац?ю.

  Без обмеження умов нашо? пол?тики конф?денц?йност?, Ви розум??те, що компан?я Mars не гаранту? ? не може гарантувати, що Ваше користування сайтами Mars ?/або ?нформац??ю, наданою Вами через сайти Mars, буде конф?денц?йним ? безпечним. Компан?я Mars не несе в?дпов?дальност? та не бере на себе жодних обов’язк?в перед Вами за будь-яке недотримання конф?денц?йност? або безпеки, ?з якими Ви можете з?ткнутися. Ви самост?йно несете в?дпов?дальн?сть за застосування запоб?жних заход?в ? заход?в безпеки, що ? найб?льш доц?льними у Ваш?й ситуац?? та для використання сайт?в Mars за призначенням. Компан?я Mars залиша? за собою право в будь-який час на св?й розсуд розкривати будь-яку ?нформац?ю з метою дотримання будь-якого застосовного закону чи нормативного акту, виконання судового наказу або запиту державних установ.

 8. В?ДМОВА В?Д ГАРАНТ?Й ? ОБМЕЖЕННЯ В?ДПОВ?ДАЛЬНОСТ?

  Компан?я Mars гаранту?, що вона на законних п?дставах вступа? в догов?рн? в?дносини за цими Умовами та ма? юридичне право так чинити. Ви гаранту?те, що Ви на законних п?дставах вступа?те в догов?рн? в?дносини за цими Умовами та ма?те юридичне право так чинити.

  ЯКЩО ?НШЕ ЯВНО НЕ ЗАЗНАЧЕНО ВИЩЕ, САЙТИ MARS НАДАЮТЬСЯ ДЛЯ КОРИСТУВАННЯ ЗА УМОВОЮ ?ЯК ?? ТА ?ЯК ДОСТУПНО? БЕЗ ГАРАНТ?Й ЖОДНОГО РОДУ, ЯВНИХ ЧИ ТАКИХ, ЩО МАЮТЬСЯ НА УВАЗ?.?Зокрема, компан?я Mars в?дмовля?ться в?д ус?х гарант?й ? вимог будь-якого роду, у тому числ? в?д ус?х гарант?й, що маються на уваз?, ? вимог щодо наявност? товарного стану, придатност? для певно? ц?л?, права власност?, в?дсутност? порушень прав, в?дсутност? дефект?в, безперервного використання та вс?х гарант?й, що маються на уваз? на основ? звичайно? практики ведення д?лових операц?й або торговельних звича?в. Компан?я Mars не гаранту?, що: а) сайти Mars в?дпов?датимуть Вашим вимогам; б) робота сайт?в Mars буде безперервною та безпомилковою, або на них не буде в?рус?в; в) помилки буде виправлено. Будь-яка порада, надана компан??ю Mars або ?? вповноваженими агентами в усн?й або письмов?й форм?, не склада? ? не складатиме жодно? гарант??. ДЕЯК? ЮРИСДИКЦ?? НЕ ДОЗВОЛЯЮТЬ ВИКЛЮЧЕННЯ ГАРАНТ?Й, ЯК? МАЮТЬСЯ НА УВАЗ?: ЦЕ ОЗНАЧА?, ЩО ДЕЯК? АБО ВС? ВИЩЕЗАЗНАЧЕН? ВИПАДКИ ВИКЛЮЧЕННЯ МОЖУТЬ НЕ СТОСУВАТИСЯ ВАС.

  ВИ ВИКОРИСТОВУ?ТЕ САЙТИ MARS НА СВ?Й ВЛАСНИЙ РИЗИК.

  ВИ ПОГОДЖУ?ТЕСЬ, ЩО КОМПАН?Я MARS У БУДЬ-ЯКОМУ РАЗ? НЕ БЕРЕ НА СЕБЕ ЗОБО?!璃┃¨?ЩОДО: 1) БУДЬ-ЯКИХ ЗБИТК?В, ВКЛЮЧАЮЧИ ПРЯМ?, НЕПРЯМ?, ФАКТИЧН?, ЩО ВИЗНАЧАЮТЬСЯ ОСОБЛИВИМИ ОБСТАВИНАМИ СПРАВИ, Т?, ЯК? ПРИСУДЖУЮТЬСЯ В ПОРЯДКУ ПОКАРАННЯ, ВИПАДКОВ?, ПОБ?ЧН? АБО ШТРАФН? ЗБИТКИ (У ТОМУ ЧИСЛ?, БЕЗ ОБМЕЖЕННЯ, ПРИДБАННЯ ЗАМ?ННИК?В ТОВАР?В АБО ПОСЛУГ, ВТРАТИ МОЖЛИВОСТ? ЕКСПЛУАТАЦ??, ДАНИХ ЧИ ПРИБУТКУ АБО ПЕРЕРИВАННЯ ВИРОБНИЧО? Д?ЯЛЬНОСТ?), ЗАПОД?ЯНИХ ЯКИМОСЬ ЧИНОМ ? НЕЗАЛЕЖНО В?Д ПРИЧИНИ Й ВИДУ В?ДПОВ?ДАЛЬНОСТ?, ЩО ВИНИКЛИ БУДЬ-ЯК У З?!璃┃??З ЦИМИ УМОВАМИ ЗА ДОГОВ?РНИМИ ЧИ НЕДОГОВ?РНИМИ ЗОБО?!璃┃¨璃?ТА ЗА В?ДСУТНОСТ? ВИНИ (У ТОМУ ЧИСЛ? ЧЕРЕЗ НЕОБЕРЕЖН?СТЬ АБО ?НШЕ), НАВ?ТЬ ЯКЩО КОМПАН?? MARS БУЛО ПОВ?ДОМЛЕНО ПРО МОЖЛИВ?СТЬ ТАКИХ ЗБИТК?В; 2) БУДЬ-ЯКИХ ?НШИХ ПРЕТЕНЗ?Й, ВИМОГ ? ЗБИТК?В, ЩО СТАЛИ РЕЗУЛЬТАТОМ ВАШОГО КОРИСТУВАННЯ САЙТАМИ MARS ЧИ ВИНИКЛИ ВНАСЛ?ДОК ТАКОГО КОРИСТУВАННЯ АБО У З?!璃┃?З НИМ. Зазначена вище в?дмова в?д зобов’язань не буде застосовуватися у випадках, коли це заборонено д?ючим законодавством.

  Ви визна?те та погоджу?теся, що вищезазначен? обмеження зобов’язань разом з ?ншими положеннями цих Умов, як? обмежують в?дпов?дальн?сть, ? сутт?вими умовами, ? що компан?я Mars не погодиться надати Вам права, викладен? в цих Умовах, якщо Ви не погодитеся прийняти вказан? вище обмеження зобов’язань.

 9. ЗВ?ЛЬНЕННЯ В?Д В?ДПОВ?ДАЛЬНОСТ?

  Ви погоджу?теся зв?льнити в?д в?дпов?дальност? та захищати компан?ю Mars ? ?? директор?в, посадових ос?б, прац?вник?в ? агент?в стосовно та по в?дношенню до вс?х збитк?в, зобов’язань, наявних ? незадоволених позов?в, д?й, пошкоджень, видатк?в, судових витрат ? доц?льно? оплати послуг юридичних консультант?в, за як? будь-яка третя особа поклада? в?дпов?дальн?сть на компан?ю Mars у результат? використання Вами сайт?в Mars або будь-якого порушення цих Умов, прав третьо? особи чи д?ючого законодавства. Компан?я Mars залиша? за собою право за власний рахунок взяти на себе виключне ведення орган?зац?? захисту та контролювати будь-як? питання, що мають в?дношення до зв?льнення в?д в?дпов?дальност? за цим документом. У будь-якому раз? забороня?ться зд?йснювати жодн? врегулювання, що впливають на права та обов’язки компан?? Mars, без попереднього письмового дозволу компан?? Mars.

 10. ВИР?ШЕННЯ СПОР?В

  Ц? Умови регулюються та ?нтерпретуються в?дпов?дно до внутр?шнього законодавства штату Делавер без урахування кол?з?йних норм законодавства цього штату ? ? обов’язковими для дотримання сторонами за цим документом у США та ?нших кра?нах св?ту. Ви ? компан?я Mars погоджу?теся, що Конвенц?я ООН про угоди м?жнародного придбання та продажу товар?в не застосову?ться для ?нтерпретац?? або тлумачення цих Умов.

  ВИ Й КОМПАН?Я MARS ПОГОДЖУ?ТЕСЬ, ЩО ВС? ПОЗОВИ РОЗГЛЯДАТИМУТЬСЯ АРБ?ТРАЖНИМ СУДОМ, Р?ШЕННЯ ЯКОГО МАЮТЬ ОБО?!璃┃哀'?СИЛУ, У ПОРЯДКУ, ЗАЗНАЧЕНОМУ В ЦЬОМУ РОЗД?Л? [10], ? ЩО ВИ ТА КОМПАН?Я MARS В?ДМОВЛЯ?ТЕСЬ В?Д БУДЬ-ЯКИХ ПРАВ ПОРУШУВАТИ ТАК? ПОЗОВИ В БУДЬ-ЯКОМУ СУД? ЗАГАЛЬНО? ЮРИСДИКЦ??.

  ВИ ? КОМПАН?Я MARS ТАКОЖ ПОГОДЖУ?ТЕСЬ, ЩО КОЖНА З? СТОР?Н МОЖЕ ПОДАВАТИ ПОЗОВИ ПРОТИ ?НШО? СТОРОНИ ЛИШЕ В ?НДИВ?ДУАЛЬНОМУ ПОРЯДКУ, АЛЕ НЕ ЯК ПОЗИВАЧ АБО ЧЛЕН ГРУПИ ПОЗИВАЧ?В У РАЗ? ПОРУШЕННЯ БУДЬ-ЯКОГО ГАДАНОГО АБО ПРЕДСТАВНИЦЬКОГО ПОЗОВУ ЧИ В РАЗ? СУДОВОГО РОЗГЛЯДУ. ?НШ? ПРАВА, ЯК? ВИ МА?ТЕ У ВИПАДКУ ЗВЕРНЕННЯ ДО СУДУ, НАПРИКЛАД, МОЖЛИВ?СТЬ РОЗГЛЯДУ НАДАНИХ ДОКАЗ?В, ТАКОЖ МОЖУТЬ БУТИ ОБМЕЖЕН? АБО НЕДОСТУПН? П?Д ЧАС АРБ?ТРАЖНОГО РОЗГЛЯДУ.

  Будь-як? спори м?ж Вами та компан??ю Mars ? ?? агентами, прац?вниками, посадовими особами, директорами, кер?вниками, спадко?мцями, правонаступниками, доч?рн?ми п?дрозд?лами або ф?л?алами (разом, у ц?лях цього розд?лу [11], ?менованими ?сторони Mars?), як? виникають через ц? Умови або пов’язан? з ними, ?х ?нтерпретац??ю чи порушенням, припиненням д?? або юридичною силою, в?дношеннями, що ? результатом д?? цих Умов, у тому числ? спори щодо юридично? сили, предмета або можливост? врегулювання питань у зв’язку з ц??ю угодою шляхом арб?тражу (разом ?передбачен? спори?), вир?шуватимуться в арб?тражному суд?, р?шення якого мають обов’язкову силу, у штат? Нью-Йорк, США, д?яльн?сть якого регулю?ться Американською арб?тражною асоц?ац??ю (AAA) в?дпов?дно до Правил м?ждержавного арб?тражу, що д?ють на дату складання цих Умов. Перш н?ж ?н?ц?ювати будь-який арб?тражний розгляд, сторона-?н?ц?атор повинна дати ?нш?й сторон? час — щонайменше 60 дн?в — п?сля попереднього пов?домлення про св?й нам?р подати позов до арб?тражного суду. Компан?я Mars надсилатиме таке попередження звичайною або електронною поштою, використовуючи контактну ?нформац?ю, що збер?га?ться в компан?? Mars. Ви повинн? над?слати попередження звичайною поштою за адресою: Mars, Incorporated, Attn: Legal Department, 800 High Street, Hackettstown, NJ 07840, США.

  Сплата вс?х ре?страц?йних ? адм?н?стративних збор?в ? гонорар?в арб?тра регулюватиметься правилами AAA. Проте якщо Ви у змоз? довести, що витрати на арб?траж ? надм?рно високими в пор?внянн? з витратами на громадянський судовий процес, компан?я Mars сплатить ре?страц?йн? та адм?н?стративн? збори та гонорари арб?тра в т?й м?р?, у як?й арб?тр знайде це необх?дним для того, щоб арб?траж не став непом?рно дорогим для Вас. Якщо арб?тр вир?шить, що позов або позови, як? Ви пода?те до арб?тражного суду, ? необ?рунтованими, Ви погоджу?теся в?дшкодувати компан?? Mars вс? пов’язан? з арб?тражем збори, як? компан?я Mars сплатила в?д Вашого ?мен? та як? Ви повинн? були б сплатити в ?ншому випадку зг?дно ?з правилами AAA.

  У в?дпов?дност? до Правил торгового арб?тражу AAA буде вибрано одного арб?тра. Арб?тражний розгляд проводитиметься англ?йською мовою. Арб?тр ма? право вир?шувати, як? засоби судового захисту будуть доступн? в судах загального права та права справедливост?, ? яке р?шення арб?тра буде остаточним ? обов’язковим для виконання кожною з? стор?н ? може бути представлено для виконання в будь-якому суд? належно? юрисдикц??. Проте арб?тр не може виносити р?шення про виплату штрафних збитк?в ? збитк?в, що присуджуються в порядку покарання: кожна з? стор?н за цим документом в?дмовля?ться в?д в?дпов?дного права. Арб?тр повинен керуватися д?ючим законодавством ? положеннями цих Умов; недотримання ц??? вимоги розц?нюватиметься як перевищення компетенц?? арб?тражного суду та буде служити п?дставою для судового перегляду. Р?шення арб?тра ма? супроводжуватися письмовим поясненням ? залишатися конф?денц?йним. Компан?я Mars ? Ви погоджу?теся, що будь-який передбачений сп?р буде передаватися в арб?траж виключно в ?ндив?дуальному порядку.?Ан? компан?я Mars, ан? Ви не ма?те права вир?шувати будь-який передбачений сп?р як член групи позивач?в, учасник представницького позову або дов?рена особа, ? арб?тр не ма? повноважень розглядати позови, подан? як загальн? в?д групи позивач?в або як представницьк? позови, а також в?д дов?рених ос?б.?Якщо будь-яке положення розд?лу [10] ц??? угоди, що стосу?ться арб?тражу, буде визнано таким, що не ма? законно? сили, це положення буде вилучено, а решт? умов щодо арб?тражу буде надано силу (але арб?тражний суд у будь-якому раз? не розглядатиме позови, подан? як загальн? в?д групи позивач?в або як представницьк? позови, а також в?д дов?рених ос?б). Незалежно в?д того, чи ?нше передбачено законом, спов?щення про будь-який позов, що став результатом цих Умов або пов’язаний ?з ними, ма? надсилатися протягом 1 (одного) року п?сля висування такого позову, ?накше позов вважатиметься назавжди погашеним за давн?стю. У ц?лях, передбачених цим розд?лом [10], ц? Умови та пов’язан? з ними операц?? обмежуються та регулюються Федеральним арб?тражним актом, 9 U.S.C., розд. 1–16 (FAA).

  Прим?тка.?Погоджуючись прийняти ц? Умови, ви явно висловлю?те згоду на те, що Ви в?дмовля?теся в?д будь-яких можливих позов?в чи д?й проти компан?? Mars зг?дно ?з законодавством будь-яко? юрисдикц?? за межами США, у тому числ?, без обмеження, в?д будь-яких позов?в чи д?й зг?дно ?з законодавством Вашо? кра?ни, ? що Сполучен? Штати Америки та ?хн? законодавство будуть ?диним м?сцем ? застосовним законодавством для вир?шення будь-яких спор?в в?дпов?дно до умов цього розд?лу [Section 10].

 11. ПРИПИНЕННЯ Д??

  Д?я цих Умов автоматично припиня?ться в раз? недотримання Вами будь-яко? умови чи положення, що ? ?хньою частиною. Компан?я Mars може припинити або видозм?нити Ваш доступ до сайт?в Mars як ?з пов?домленням, так ? без нього, у будь-який час ? з будь-яко? причини. Наприклад, у доступ? до сайт?в Mars може бути в?дмовлено без пов?домлення, якщо компан?я Mars вир?шить, що Вам не виповнилось 13 рок?в.

  Припинення д?? не обмежу? будь-як? ?нш? права або засоби судового захисту компан?? Mars. Цей розд?л [11] ? розд?ли [3, 8, 9, 10 ? 15] продовжують д?яти п?сля припинення д?? цих Умов.

 12. ПИТАННЯ ЮРИСДИКЦ??; ПОДАТКИ

  Ви самост?йно несете в?дпов?дальн?сть за дотримання вс?х застосовних закон?в. Компан?я Mars залиша? за собою право в будь-який час обмежувати доступн?сть сайт?в Mars ?/або вм?сту сайт?в Mars для будь-яко? особи або географ?чного рег?ону. На будь-яке програмне забезпечення, що м?ститься на сайтах Mars, також поширюються правила експортного контролю США. Жодне програмне забезпечення не може бути завантажене чи ?ншим чином експортоване або повторно експортоване: а) до Куби, ?раку, Л?в??, П?вн?чно? Коре?, ?рану, Сир?? чи будь-яко? ?ншо? кра?ни (або громадянином чи особою, яка пост?йно прожива? в одн?й ?з цих кра?н), визначено? Спонсором та/або В?дд?лом ?з контролю за ?ноземними активами М?н?стерства ф?нанс?в США; б) для будь-яко? особи, яку внесено до Списку громадян особливих категор?й ? заборонених ос?б М?н?стерства ф?нанс?в США або до Таблиц? в?дмов у замовленнях М?н?стерства торг?вл? США. Завантажуючи або використовуючи це програмне забезпечення, ви заявля?те та гаранту?те, що Ви не перебува?те у зазначених кра?нах, не п?дконтрольн? ?м, не ? ?х громадянином, не прожива?те в них пост?йно, ? що Вас не внесено до будь-якого з? згаданих списк?в.

  Ви несете одноособову в?дпов?дальн?сть за сплату вс?х без винятку мит, податк?в, збор?в ? винагород (у тому числ? будь-яких податк?в на продаж, податк?в на користування та прибуткових податк?в), що накладаються на Вас будь-яким податковим органом за користування сайтами Mars або у зв’язку з ними.

 13. ПРИМ?ТКА ДЛЯ ЖИТЕЛ?В ШТАТУ КАЛ?ФОРН?Я

  Зг?дно з Цив?льним кодексом штату Кал?форн?я, розд?л 1789.3, жител? Кал?форн?? мають право ознайомитися з наведеною нижче спец?альною ?нформац??ю щодо захисту прав споживач?в.

  Постачальником веб-сайту ?:

  Mars, Incorporated

  800 High Street

  Hackettstown, NJ 07840

  Щоб подати скаргу стосовно веб-сайту або отримати додатков? в?домост? про користування веб-сайтом, над?шл?ть лист ?з позначкою ?для передавання в юридичний в?дд?л? (Legal Department) за вказаною вище адресою або зверн?ться в компан?ю Mars за наведеною адресою електронно? пошти [email protected] (вказавши в рядку теми ?Запит для жител?в Кал?форн??? (California Resident Request)). Ви також можете звернутися до В?дд?лу розгляду скарг Ком?тету з обслуговування споживач?в Департаменту з? справ споживач?в у письмов?й форм? за адресою: 1625 North Market Blvd., Sacramento, CA 95834, США, або за телефоном у США 916.445.1254 чи 800.952.5210.

 14. ПРЕТЕНЗ?? ЩОДО ПОРУШЕННЯ АВТОРСЬКИХ ПРАВ

  Ми реагу?мо на спов?щення щодо можливого порушення авторських прав зг?дно ?з законом США про захист авторських прав у сфер? цифрово? ?нформац?? (Digital Millennium Copyright Act, DMCA), зокрема, видаля?мо матер?али, що, за ствердженням, ? предметом порушення прав, або забороня?мо доступ до них.

  Якщо Ви ма?те добросов?сне припущення, що Вашу роботу скоп?йовано ?з порушенням авторських прав, або Ваш? права ?нтелектуально? власност? якось ?накше порушено на сайтах Mars або через них, будь ласка, над?шл?ть претенз?ю чи спов?щення про порушення призначеному агенту компан?? Mars ?з дотримання акту DMCA за адресою:

  DMCA Agent (Агенту з дотримання акту DMCA)

  c/o Consumer Care Department (для передавання у В?дд?л захисту прав споживач?в)

  Mars, Incorporated

  800 High Street

  Hackettstown, NJ 07840

  USA

  [email protected]

  Будь ласка, не надсилайте кореспонденц?ю з ?нших питань або запити нашому агенту з дотримання акту DMCA. Наш агент ?з дотримання акту DMCA в?дпов?датиме лише на спов?щення та запити, що в?дпов?дають вимогам DMCA. Додатков? в?домост? можна знайти на веб-сайт? www.copyright.gov.

 15. Р?ЗНЕ

  1. Ц? Умови разом ?з нашою?пол?тикою конф?денц?йност??складають ц?л?сну угоду м?ж Вами та компан??ю Mars стосовно викладених у них питань; не ?сну? об?цянок, догов?рних обов’язк?в або положень, в?дм?нних в?д тих, що явно зазначен? в ц?й угод?.

  2. Ц? Умови: а) ? д?йсними та обов’язковими для Вас ? компан?? Mars ?, в?дпов?дно, для Ваших спадко?мц?в ? правонаступник?в; б) можуть бути передан? компан??ю Mars, але Ви не можете передавати ?х без попередньо? явно? письмово? згоди компан?? Mars.

  3. Якщо будь-яке положення цих Умов стане нед?йсним або таким, що не ма? законно? сили, решта положень будуть мати таку саму силу, як ? ран?ше, ? д?яти так, начебто положення, що ? нед?йсним або не ма? законно? сили, в?д початку не було частиною цих Умов.

  4. Якщо компан?я Mars або Ви не викона?те будь-яку умову, що ? частиною ц??? угоди, а ?нша сторона не наполягатиме на ?? виконанн?, це в будь-якому раз? не означатиме вилучення тако? умови та не завадить наполягати на виконанн? умов у будь-якому ?ншому випадку.

  5. Жодна частина цих Умов не ма? на уваз?, що компан?я Mars або Ви ? агентом чи представником ?ншо? сторони, або компан?я Mars ? Ви ? партнерами чи членами сп?льного п?дпри?мства.

  6. Якщо компан?я Mars чи Ви не ма?те змоги виконати будь-яке зобов’язання за цими Умовами, або компан?? Mars чи Вам заважають це зробити ?з будь-яко? причини поза контролем сторони, яка застосову? це положення, то терм?н виконання зобов’язань для тако? сторони продовжу?ться на пер?од затримки або неможливост? виконання зобов’язань через цю причину.

  7. Заголовки та написи в цьому документ? наводяться лише для зручност?.

  8. Ц? Умови та вся пов’язана документац?я складаються англ?йською мовою. Хоча певний текст у цих Умовах може перекладатися мовами, в?дм?нними в?д англ?йсько? (вручну перекладачем або виключно за допомогою комп’ютерних програм), англ?йська верс?я ма? переважну силу.

У Вас виникли запитання?

Зверн?ться?до нас.

Оновлено в с?чн? 2021 року

欧美乱妇高清免费_欧美90少妇XX00_欧美?日本 亚欧在线观看