ADATVéDELMI NYILATKOZATUNK

Legutóbbi frissítés: 2020 08 31

áttekintés

A Mars büszke arra, hogy t?bb mint 100 éve családi tulajdonú cég. Ez a függetlenség biztosítja számunkra, hogy szabadon gondolkodjunk nemzedékekben, nem pedig negyedévekben, így befektethetünk vállalkozásunk, dolgozóink, fogyasztóink és bolygónk hosszú távú j?v?jébe – amelyet mind maradandó Alapelveink vezérlik. Hiszünk abban, hogy az a világ, amit holnapra szeretnénk elérni, azzal kezd?dik, hogy ma hogyan végezzük a dolgunkat.

Adatvédelmi Alapelveink:

 1. Nagyra becsüljük és tiszteletben tartjuk a ránk bízott Személyesadatokat.
 2. Célunk, hogy átlátható és felel?s módon kezeljük a ránk bízott Személyi adatokat, amelyben ?t Alapelvünk és a t?rvények irányítanak bennünket.
 3. Tartjuk magunkat és tiszteletben tartjuk a fogyasztóinknak, ügyfeleinknek és a munkakeres?inknek biztosított adatvédelmi jogokat.
 4. Elk?telezettek vagyunk adatvédelmi és biztonsági gyakorlatunk folyamatos javítása mellett.

Ez az Adatvédelmi nyilatkozat tájékoztatást nyújt arról, hogyan gy?jtjük, használjuk és osztjuk meg a Személyi adatokat a Mars Incorporated-nél és vállalatcsoportunknál, amelyekhez leányvállalataink és kapcsolt vállalataink is tartoznak (együttesen: ?Mars”, ?mi”, ?nekünk” vagy ?miénk”) weboldalainkon, mobilalkalmazásokon keresztül, vagy más, az ezt az Adatvédelmi nyilatkozatot feltüntet? webhelyeken (együttesen: ?webhelyek”) keresztül. Ez az Adatvédelmi nyilatkozat vonatkozik az ?nt?l személyesen, illetve kiskereskedelmi és/vagy állatorvosi kórházaink bármelyikében (a ?telephelyeken” is) gy?jt?tt információkra, valamint arra az esetre is, ha a Marsnál jelentkezik munkára.

A Mars-szal megosztott Személyes adataival kapcsolatos kérés benyújtáshoz kérjük, használja ezt a hivatkozást.

Mire vonatkozik ez az Adatvédelmi nyilatkozat?
Személyi adatok gy?jtése – mit, miért és hogyan
Milyen típusú Személyi adatokat gy?jtünk és dolgozunk fel?
Miért gy?jtjük és hogyan használjuk fel Személyi adatait?
Hogyan osztjuk meg, és tesszük k?zzé az ?n adatait?
állás megpályázása a Marsnál?
Hogyan kommunikálunk ?nne

Gyermekek

A gyermekek adatainak védelme

Reklámtevékenység és sütik

Mit kell tudni az online érdekl?dés-alapú hirdetésekkel kapcsolatos szabályzatunkról?

További hasznos információk

Mit kell még tudnia?

Kapcsolatfelvétel

Hogyan veheti fel velünk a kapcsolatot?

Az ?nre vonatkozó t?rvények és jogok

Az egyén adatokra vonatkozó jogai

Melyek a kaliforniai adatvédelmi jogok?

Változások

A jelen Adatvédelmi nyilatkozat módosításai.

Ez az Adatvédelmi nyilatkozat a Mars Incorporated és vállalatcsoportja által gy?jt?tt vagy feldolgozott Személyi adatokra vonatkozik. Az Adatvédelmi nyilatkozat akkor alkalmazandó, ha Személy adatokat gy?jtünk személyesen, weboldalainkon, mobilalkalmazásokon, e-mailben, állatkórházakban, a k?z?sségi médián és egyéb, a jelen Adatvédelmi nyilatkozatot (a továbbiakban: ?Webhelyek”) feltüntet? oldalakon keresztül.? Az ?n Személyi adatai olyan információkat vagy információk kombinációját tartalmazzák, amelyek k?zvetlenül vagy k?zvetve felhasználhatók az ?n azonosítására (?Személyi adatok”).? Ide tartoznak az olyan azonosítók, mint a név, a személyazonosító szám, a helymeghatározó adatok, az online azonosító vagy a fizikai, fiziológiai, genetikai, mentális, gazdasági, kulturális vagy társadalmi identitással kapcsolatos tényez?k.? Felhívjuk figyelmét, hogy a Személyi adatok fogalmának meghatározása régiónként eltér? lehet. Ha olyan adatokat gy?jtünk, amelyek az ?n térségében Személyi adatoknak min?sülnek, akkor a jelen Adatvédelmi nyilatkozat és a vonatkozó helyi t?rvények szerint kezeljük azokat.???

Olvassa el figyelmesen ezt az Adatvédelmi nyilatkozatot, hogy megismerje a Személyi adataira vonatkozó irányelveinket és gyakorlatainkat. Ez az Adatvédelmi nyilatkozat id?r?l id?re változhat. A lényeges változásokról értesítjük úgy, hogy azokat a honlapunkon egy észszer? id?szakon át k?zzétesszük, és módosítjuk a ?Legutóbbi frissítés” dátumát. Kérjük, látogasson vissza oldalunkra kés?bb.

K?vetjük az országos és állami adatvédelmi jogszabályokat, és együttm?k?dünk az adatvédelmi hatóságokkal.

Ha ?n olyan joghatóság alá tartozik, amely elismeri az ?adatkezel?” vagy hasonló fogalmát, az adatkezel?:

Mars, Incorporated
Chief Privacy Officer
Dundee Road
Slough, Berkshire SL1 4LG
Kapcsolatfelvétel: itt

Ha kérdése van a Személyi adatai felhasználásával kapcsolatban, kapcsolatba léphet az adatkezel?vel, ha ide vagy ide kattint. Lásd még az alábbi, Az egyén adatokra vonatkozó jogai cím? szakaszt.

A Személyi adatok kül?nb?z? kategóriáit gy?jthetjük vagy dolgozhatjuk fel. A Személyi adatok k?vetkez? kategóriáit a forrásukra, rendeltetésükre és nyilvánosságra hozatalukra vonatkozó információk k?vetik.

 • Azonosítók. ?Azonosítókat k?zvetlenül ?nt?l vagy harmadik felekt?l, például adatkeresked?kt?l vagy k?z?sségi médiaplatformokról szerzünk. Az azonosítók olyan dolgok, mint az ?n neve vagy kapcsolattartási adatai. Ezeket az ?n által kért funkciók, termékek és szolgáltatások biztosítására és fejlesztésére használjuk; regisztrációhoz, versenyekhez és promóciókhoz; az ?nnel való, információt nyújtó kommunikációhoz; személyre szabott tartalom, információ biztosítására, valamint termékeinkr?l vagy vállalatcsoportunkról kiadott tájékoztató füzetek, kuponok, minták, ajánlatok és egyéb információk küldése érdekében; amikor ?nnel k?t?tt szerz?déses k?telezettségeinket teljesítjük; az ügyfelek vagy értékesít?k értékeléséhez és elfogadásához szükséges Személyi adatok feldolgozásához; megfelel? reklámozás és/vagy kutatás céljából. üzleti célból megosztjuk azokat a Mars vállalatcsoportja k?rében és a szolgáltatókkal.
 • Az ügyfélnyilvántartásokban szerepl? Személyi adatok kategóriái. Ezeket k?zvetlenül ?nt?l szerezzük be. Ezeket az ?n által kért funkciók, termékek és szolgáltatások biztosítására és fejlesztésére használjuk; személyre szabott tartalom, információ biztosítására, valamint termékeinkr?l vagy vállalatcsoportunkról kiadott tájékoztató füzetek, kuponok, minták, ajánlatok és egyéb információk küldése érdekében; amikor ?nnel k?t?tt szerz?déses k?telezettségeinket teljesítjük; valamint az ügyfelek vagy értékesít?k értékeléséhez és elfogadásához szükséges Személyi adatok feldolgozásához. üzleti célból megosztjuk ezeket a Mars vállalatcsoportja k?rében és a szolgáltatókkal.
 • Védett osztályozási jellemz?k. Védett osztályozási jellemz?ket k?zvetlenül ?nt?l vagy harmadik felekt?l, például adatkeresked?kt?l vagy k?z?sségi médiaplatformokól szerzünk. Ezeket a szolgáltatásokat az ?n által kért funkciók, termékek és szolgáltatások biztosítására és fejlesztésére használjuk; amikor ?nnel fennálló szerz?déses k?telezettségeinket teljesítjük; és/vagy az ügyfelek vagy forgalmazók értékeléséhez és elfogadásához szükséges Személyi adatok feldolgozására. üzleti célból megosztjuk ezeket a Mars vállalatcsoportja k?rében és a szolgáltatókkal.
 • Kereskedelmi információk. Ezt k?zvetlenül ?nt?l szerezzük be, ha kiskereskedelmi telephelyeink bármelyikében, például állatkórházainkban vagy az interneten vásárol árukat és szolgáltatásokat. Kereskedelmi információkat felhasználunk az ?n által kért funkciók, termékek és szolgáltatások biztosítására és fejlesztésére; személyre szabott tartalom, tájékoztatás biztosítására, valamint termékeinkr?l vagy vállalatcsoportunkról kiadott tájékoztató füzetek, kuponok, minták, ajánlatok és egyéb információk küldésére; és/vagy releváns reklámanyagok kézbesítésére. üzleti célból megosztjuk ezeket a Mars vállalatcsoportja k?rében és a szolgáltatókkal.
 • Internet vagy más hasonló hálózati tevékenység. Ezt k?zvetetten ?nt?l (például a Webhelyeinken végzett tevékenysége megfigyeléséb?l) vagy harmadik félt?l, például adatelemz? szolgáltatóktól szerezzük be. Ezeket személyre szabott tartalom, tájékoztatás biztosítására, valamint termékeinkr?l vagy vállalatcsoportunkról kiadott tájékoztató füzetek, kuponok, minták, ajánlatok és egyéb információk küldésére és/vagy releváns reklámanyagok kézbesítésére használjuk. üzleti célból megosztjuk ezeket a Mars vállalatcsoportja k?rében és a szolgáltatókkal.
 • F?ldrajzi helymeghatározási adatok. A f?ldrajzi helymeghatározási adatokat k?zvetlenül ill. k?zvetve ?nt?l, (például, ha engedélyezi a helymeghatározó szolgáltatásokat) és/vagy harmadik felekt?l, például k?z?sségi médiaplatformokról szerezzük be. Ezeket az ?n által kért funkciók, termékek és szolgáltatások biztosítására és fejlesztésére használjuk; személyre szabott tartalom, információ biztosítására, valamint termékeinkr?l vagy vállalatcsoportunkról kiadott tájékoztató füzetek, kuponok, minták, ajánlatok és egyéb információk küldése érdekében; amikor ?nnel k?t?tt szerz?déses k?telezettségünket teljesítjük; valamint releváns reklámok továbbítására. üzleti célból megosztjuk ezeket a Mars vállalatcsoportja k?rében és a szolgáltatókkal.
 • Szakmai vagy munkaviszonnyal kapcsolatos információk. Szakmai vagy munkaviszonnyal kapcsolatos információkat k?zvetlenül ?nt?l vagy harmadik félt?l (pl. háttérellen?rz? szolgáltatótól) szerzünk. Ezeket arra használjuk, hogy feldolgozzuk a foglalkoztatási kérelmeket, és amikor ?nnel fennálló szerz?déses k?telezettségünket teljesítjük. üzleti célból megosztjuk ezeket a Mars vállalatcsoportja k?rében és a szolgáltatókkal.
 • Egyéb Személyi adatokból levont k?vetkeztetések. Ezeket a k?vetkeztetéseket k?zvetetten ?nt?l (például a Webhelyeinken végzett tevékenysége megfigyeléséb?l) vagy harmadik félt?l, például adatelemz? szolgáltatótól szerezzük be. Ezeket az ?n által kért funkciók, termékek és szolgáltatások biztosítására és fejlesztésére; személyre szabott tartalom, tájékoztatás biztosítására, valamint termékeinkr?l vagy vállalatcsoportunkról kiadott tájékoztató füzetek, kuponok, minták, ajánlatok és egyéb információk küldésére és/vagy releváns reklámanyagok kézbesítésére használjuk fel. üzleti célból megosztjuk azokat a Mars vállalatcsoportja k?rében és a szolgáltatókkal.

Más forrásokból is gy?jthetünk információkat, beleértve a kapcsolatlistákat és a demográfiai információkat. Ezek más, az ismertetett célokra általunk gy?jt?tt információkkal is ?sszekapcsolhatók.

A k?vetkez? konkrét Személyi adatokat gy?jtjük:

 • Személyi elérhet?ségi adatok. Ide tartoznak a nevek, címek, telefonszámok vagy e-mail címek. Példa erre, amikor online regisztráció, velünk folytatott üzleti tevékenység vagy a részünkre t?rtén? szolgáltatásnyújtás során elérhet?ségi adatokat ad meg. Egyes weboldalak lehet?vé teszik, hogy ?n személyes fiók létrehozásához felhasználónevet és jelszót hozzon létre.
 • Információk a velünk folytatott tranzakciókról.?Például a korábbi vásárlásaival, a számlázási és szállítási adataival, valamint a termékeink vagy szolgáltatásaink használatával kapcsolatos egyéb információk.
 • Fizetési adatok. Ide tartoznak a hitel- vagy betéti kártyáról, az online fizetési számláról vagy egyéb fizetési lehet?ségekb?l származó információk.
 • Egyedi ügyfél- és kereskedelmi információk. Ilyenek például a felhasználónevek és más bejelentkezési adatok.
 • állás iránti érdekl?dését jelz? információk. Ide tartoznak például az ?n preferenciái, korábbi beosztásai és az állásjelentkezéskor adott információi.
 • Demográfiai adatok. Ide tartoznak például az olyan adatok, mint az életkor, a nem, a hobbik vagy szabadid?s tevékenységek, az ízlés vagy a preferenciák.
 • ügyfelekkel vagy értékesít?kkel k?t?tt szerz?dések adatai. Ez az ügyfél vagy eladó értékelését és elfogadását foglalja magában. Gy?jtjük például a hitelképességr?l vagy a büntetésekr?l vagy megfigyelési listákról nyilvánosan hozzáférhet? információkat.?
 • A weboldalainkról és k?z?sségi média-oldalainkról gy?jt?tt információk. Ez a velünk való kapcsolatfelvételkor gy?jt?tt információkat foglalja magában. Ide tartoznak például a kommentek, fényképek vagy egyéb információk, amelyeket blogon, üzen?táblán vagy a k?z?sségi hálózaton keresztül tesz k?zzé.
 • Eszk?zadatok.?Ide tartozik például az ?n IP-címe, készülékének operációs rendszere, b?ngész?jének típusa, a Mars valamely weboldala el?tt vagy után felkeresett weboldalak címe, a Mars valamely weboldalán megtekintett oldalak és tevékenységek, továbbá az ?n hirdetésekkel kapcsolatos reakciói.
 • Harmadik felek szolgáltatásai és hirdetési partnerek is gy?jthetnek adatokat.
 • Egyéb, az ?n beleegyezésével gy?jt?tt adatok.

A háziállatairól gy?jt?tt adataink – mint például a háziállata faja, fajtája, születésnapja vagy a kezelési el?zményei – nem min?sülnek Személyes adatoknak.

Személyes adatait kül?nb?z? jogszer? célokra is felhasználhatjuk, például:

 • A kért szolgáltatások, termékek és szolgáltatások biztosítására. Az általunk gy?jt?tt Személyes adatokat felhasználhatjuk az ?n szolgáltatásainkra, termékeinkre és szolgáltatásainkra vonatkozó kéréseinek teljesítésére és azok felhasználásának biztosítására. Ez magában foglalja a vásárlásokra, el?fizetésekre vagy eladásokra vonatkozó fizetések feldolgozását, valamint az esetleges tisztességtelen tranzakciók elleni védelmet vagy azok azonosítását.
 • Regisztráció, versenyek és promóciók. Személyes adatait felhasználhatjuk arra is, hogy versenyekre bejelentkeztessük, ha úgy d?nt, hogy indul, értesítsük az eredményekr?l, és a marketing-preferenciáival ?sszhangban regisztráljuk ?nt bizonyos eseményekre, termékekre és szolgáltatásokra.
 • ?nnel t?rtén? kommunikációra, és tájékoztatás nyújtására. Személyes adatait felhasználhatjuk arra, hogy kommunikáljunk ?nnel, válaszoljunk a kérdéseire vagy megjegyzéseire, illetve frissítéseket és híreket küldjünk ?nnek. és ha érdekl?dik a Mars-nál valamely állás iránt, akkor értesítjük, ha valamely ?nnek megfelel? állás megüresedik.
 • Adatait felhasználhatjuk arra is, hogy ?nnek személyre szabott tartalmat és tájékoztatást nyújtsunk, továbbá tájékoztató füzeteket, kuponokat, mintákat, ajánlatokat és egyéb információkat küldjünk termékeinkr?l vagy vállalatcsoportunkról. Amennyiben a t?rvény el?írja, megkérdezzük az e-mail címeket szolgáltató látogatókat, szeretnének-e t?bb információt vagy frissítést kapni t?lünk, például a vállalatcsoportunktól beszerezhet? termékekre és szolgáltatásokra vonatkozó információkat. A látogatóknak felajánljuk a ?lemondás” lehet?ségét, ha nem kívánnak t?lünk t?bb információt kapni. Néha el?fordulhat, hogy jelentkezésre kérjük, miel?tt bizonyos módokon kapcsolatba lépnénk ?nnel, vagy miel?tt bizonyos szolgáltatások elérhet?vé válnának.
 • Amikor ?nnel fennálló szerz?déses k?telezettségünket teljesítjük. Szükség esetén felhasználhatjuk Személyes adatait, ha szolgáltatóként dolgozik vagy állást keres nálunk. Ha ?n fogyasztónk vagy szolgáltatásainkat használja, Személyes adatait felhasználjuk arra, hogy az ?nnel való megállapodásunk szerint eleget tegyünk a k?telezettségeinknek.
 • ügyfelek vagy szállítók?értékelésére és elfogadására. Ez magában foglalja egyes ügyfelek vagy eladók személyazonosságának és hitelképességének ellen?rzését, a kell? gondosság elvének betartását, valamint a nyilvánosan hozzáférhet? kormányzati és/vagy tiltólisták és más harmadik fél adatforrások használatával t?rtén? ellen?rzést, a Mars esemény-nyilvántartásainak és ágazati figyelmeztet? rendszereinek, illetve harmadik fél által végzett ellen?rz? szolgáltatások használatát és az azokban való részvételt. Az ilyen Személyi adatok gy?jtésébe bevonható egy hitelmin?sít? intézet vagy más harmadik fél is.
 • Releváns hirdetések biztosítására. Vásárolhatunk és használhatunk csatlakozást kér? (?opt-in”) e-mail listákat, hogy kapcsolatba lépjünk potenciális ügyfelekkel. A listákat rendelkezésre bocsátókat felkérjük, hogy er?sítsék meg, hogy a kapcsolattartási adatokat csak azok számára bocsátják rendelkezésre, akik e-mailben ajánlatokat és információkat szeretnének kapni. A demográfiai és a preferenciákra vonatkozó információkat felhasználhatjuk azoknak a célfelhasználóknak végzett reklámtevékenység során is, akik számára azok a legrelevánsabbak. Ily módon a felhasználók olyan hirdetéseket fognak látni, amelyek a legnagyobb valószín?séggel érdeklik ?ket. Tiszteletben tartjuk az elutasító kérelmeket. Hirdetési gyakorlatunkkal kapcsolatos további részletekért kattintson ide az Online érdekl?dés-alapú hirdetési irányelveink c. rész megtekintéséhez.?
 • Ahhoz, hogy más ajánlatokat küldhessünk ?nnek. Id?nként postán elküldve teszünk ajánlatokat, kuponokat és információkat, beleértve a katalógusokat is. Például, amikor az ügyfelek internetes rendelést adnak le egy katalógusból valamelyik webáruházunkban, vagy feliratkoznak egy online katalógusunkra, felvehetjük ?ket azok listájára, akiknek katalógust küldünk. Harmadik felekt?l vagy nyilvános forrásokból származó listákat is felhasználhatunk. Az ?n beleegyezésével k?lcs?n?sen más cégeknek is átadhatunk neveket és címeket, akik e-mailben kapcsolatba léphetnek ?nnel, hogy ajánlatokat nyújtsanak ?nnek. ?n bármikor leiratkozhat.
 • A webhelyeken keresztül kínált funkciók, termékek és szolgáltatások javítása érdekében. Felhasználhatunk Személyi adatokat a Mars termékkínálatának, szolgáltatásainak, valamint webhelyeinknek és funkcióinknak fejlesztésére.
 • Egyes automatizált d?ntéshozatali tevékenységek érdekében. Felhasználhatjuk a gy?jt?tt Személyi adatokat online hirdetési tevékenység céljából és/vagy személyiségi profilt alkothatunk ?nnek. Az alábbiakban részletesen ismertetjük, milyen Személyi adatokat gy?jtünk, ismertetjük azok felhasználásának módját, valamint azt, hogy hogyan utasíthatja vissza az automatizált d?ntéshozatalt.

Melyek azok a t?rvényes alapok, amelyek szerint Személyi adatait feldolgozhatjuk?

 • Az ?n alapvet? érdekeinek védelme érdekében. Feldolgozhatunk például Személyi adatokat egészségügyi és biztonsági okokból, ha a Mars létesítményében dolgozik vagy, munkakeres?k esetében, egyes jogrendszerekben a munkavállalók képviseleteivel való megállapodások el?mozdítása érdekében, és a k?zérdek védelme érdekében.
 • Az ?n utasítása és beleegyezése mellett.
 • Tudományos kutatási célokra.
 • Egyéb t?rvényes üzleti célokra.?Ez magában foglalja, de nem kizárólagosan, a jogszabályok betartását és a fent leírt célokat.

Az alábbi esetekben megoszthatjuk vagy nyilvánosságra hozhatjuk Személyi adatait.

 • A Mars-szal és a Mars vállalatcsoportjával.
 • Forgalmazókkal vagy ügyn?k?kkel. Megoszthatjuk Személyi adatait azokkal a cégekkel, amelyeket azzal bíztunk meg, hogy szolgáltatásokat nyújtsanak számunkra. Amikor a Személyi adatokat olyan vállalatokkal osztjuk meg, amelyek szolgáltatásokat nyújtanak? nekünk, nem használhatják fel azokat semmilyen más célra. Személyi adatait bizalmasan kell kezelniük, kivéve, ha ?n másként rendelkezik.
 • Olyan esetekben, amikor a Személyi adatok más üzleti vagyonnal együtt átadhatók.
 • Olyan esetekben, amikor megkaptuk az ?n Személyi adatainak k?zléséhez szükséges iránymutatását vagy hozzájárulását.
 • Ahhoz, hogy megfeleljünk a jogszabályoknak, illetve jogi eljárásokra vagy t?rvényes megkeresésekre - beleértve a végrehajtó és az állami hatóságok megkereséseit - reagáljunk.
 • Ahhoz, hogy kivizsgáljuk a vásárlói panaszokat vagy esetleges illegális tevékenységeket, hogy megvédjük a weboldal integritását, illetve teljesítsük az ?n kéréseit, vagy hatósági nyomozásban együttm?k?djünk.
 • A Mars vállalatcsoport vagy vásárlóink jogainak vagy tulajdonának védelméért, beleértve a weboldalak és a szolgáltatások használatát szabályozó feltételek betartatását.
 • Ha jóhiszem?en úgy ítéljük meg, hogy a hozzáférést vagy k?zzétételt a Mars társvállalatainak vagy vásárlóinak és azok háziállatainak egészsége és/vagy biztonsága, illetve a k?zérdek megk?veteli.
 • Egyéb t?rvényes üzleti célokra.?Ez magában foglalja, de nem kizárólagosan, a?jogszabályok betartását, a klinikai vizsgálatok el?segítését, a diagnózisok értékelését és a háziállatok kezelését.

Kérjük, vegye figyelembe, hogy a webhelyeink hivatkozásokat tartalmazhatnak, vagy hivatkozhatnak olyan harmadik fél honlapjaira, amelyek adatvédelmi gyakorlata eltérhet a miénkt?l. Ha ?n azon honlapok részére Személyi adatokat ad meg, az ?n adataira annak az adatvédelmi szabályzata vonatkozik. Javasoljuk, hogy tekintse át az ?n által felkeresett weboldalak adatvédelmi szabályzatát.

Névtelenített adatokat harmadik feleknek is eladhatjuk, és a fent leírt névtelenített vagy nem személyi azonosító adatokat is megoszthatjuk. A névtelenített vagy azonosítatlan információkat más forrásokból származó névtelenített vagy azonosítatlan információkkal is kombinálhatjuk. ?sszesített és névtelenített információkat megoszthatunk harmadik felekkel, például tanácsadókkal, hirdet?kkel és befektet?kkel, általános üzleti elemzés céljából. Például k?z?lhetjük hirdet?inkkel a webhelyünkre látogatók számát, valamint a legnépszer?bb funkciókat vagy szolgáltatásokat.

Ha a Marsnál megpályázik egy állást, az itt leírt módon, a vonatkozó adatvédelmi jogszabályoknak megfelel?en fogjuk feldolgozni Személyi adatait. A Mars tiszteletben tartja az ?n személyiségi jogait, munkakeres?ként Személyi adatait bizalmasan kezeli. Személyi adatait az adatvédelmi nyilatkozatban, valamint az alábbiakban leírtaknak megfelel?en fogjuk felhasználni és megosztani, mivel ?nre, mint álláskeres?re vonatkoznak.

Az ?nr?l, mint álláskeres?r?l általunk gy?jt?tt Személyi adatok

Amikor a Marsnál egy állásra pályázik, felkérjük, hogy Személyi adatokat adjon meg az pályázata értékeléséhez. További Személyi adatokat is megadhat?? (például a szabadid?s tevékenységeire és a szociális preferenciákra vonatkozó információkat). Minden információt ?nkéntes alapon adhat meg, és ?n választja meg, hogy milyen Személyi adatokat kíván megadni. Ha úgy d?nt, hogy nem adja meg a kért Személyi adatokat, ezzel el?fordulhat, hogy korlátozza a lehet?ségét annak, hogy ?nt figyelembe vegyük egy adott állásra.

Egyéb harmadik felekt?l származó információk

Nyilvános forrásokból vagy harmadik felekt?l is kaphatunk információkat ?nr?l. Például a pályázatában lév? információk vagy viselkedése harmadik fél által t?rtén? ellen?rzése, vagy háttérvizsgálatok végrehajtása céljából, a vonatkozó jogszabályoknak megfelel?en. Ha úgy d?nt, Személyi adatokat szolgáltathat számunkra olyan harmadik felek webhelyein is, mint a LinkedIn, ha ez az ?n területén is lehetséges. Ha úgy d?nt, hogy engedélyezi a Marsnak az ezen Személyes adatokhoz való hozzáférést, akkor elfogadja, hogy a Mars a jelen adatvédelmi nyilatkozatnak megfelel?en gy?jtheti, tárolhatja és használhatja az adatokat.

Hogyan használja a Mars az ?n, mint álláskeres? Személyes adatait

A Mars az ?n Személyes adatait álláspályázata feldolgozására használja fel, beleértveaz alábbi célokat is.

 • A jel?ltek toborzása, értékelése és kiválasztása
 • általános humáner?forrás-gazdálkodás és -igazgatás
 • Elégedettségi felmérések készítése (például a munkaer?-felvételi folyamat irányítása és javítása érdekében)
 • A munkáltatói igazolás(ok) ellen?rzése, háttérellen?rzések és kapcsolódó értékelések elvégzése
 • A jogi és vállalati k?vetelményeknek való megfelelés (például a sokszín?ség figyelemmel kísérése érdekében)
 • A pályázatával és a Mars iránti érdekl?désével kapcsolatosan ?nnel folytatott kommunikáció
 • J?v?beni munkalehet?ségek, ha ezt az alkalmazást engedélyezi

Profilalkotás és automatizált d?ntéshozatal

A Mars a Személyes adatait adat- és statisztikai elemzés céljából is feldolgozhatja. A jogi k?vetelményeknek vagy a Mars jogos érdekeinek való megfelelés érdekében globális szint? felvételelemzést és sokszín?ségi ellen?rzést alkalmazhatunk?az ?n beleegyezésével és amennyiben azt a vonatkozó jogszabályok megengedik. ?nnek joga van arra, hogy ne hozzunk olyan d?ntést ?nnel kapcsolatban, amely kizárólag automatizált feldolgozáson alapul, beleértve a profilalkotást is, amennyiben ez a d?ntés ?nre nézve joghatással jár, vagy jelent?s hatással van ?nre. A Mars a felvételi folyamat részeként nem hoz kizárólag automatizált d?ntéseket a jelentkez?kr?l.

Kivel osztja meg a Mars az ?n, mint álláskeres? Személyes adatait?

Személyes adatait csak azokkal a Mars-partnerekkel osztjuk meg, akiknek valóban szükségük van rájuk feladataik és k?telezettségeik ellátásához, valamint olyan harmadik felekkel, akiknek azokra üzletmenetükh?z jogosan szükségük van. Az álláspályázókra jellemz? harmadik felek k?zé tartoznak a munkaer?k?zvetít? irodák, tanácsadók, háttérszolgáltatók és ügyvédek. Ezek a szolgáltatók az ?nt alkalmazó Mars-egységt?l függ?en és id?ben is változhatnak. Mindig szeretnénk biztosítani azt, hogy a Személyes adatokat kezel? harmadik felek az adatkezelést az Adatvédelmi nyilatkozattal és az alkalmazandó jogszabályokkal ?sszhangban végezzék.

Ha már nem kívánja, hogy felhasználjuk az ?n kapcsolati adatait a Mars vagy harmadik felek termékeinek vagy szolgáltatásainak reklámozására használjuk, küldj?n nekünk egy e-mailt a [email protected] címre, amelyben k?zli a kérelmét.

Ha promóciós e-mailt küldünk? ?nnek, az e-mail alján is leiratkozhat, és lemondhat?a j?v?beni?promóciós e-mailekr?l. Bizonyos esetekben kérhetjük a beleegyezését, miel?tt promóciós e-maileket küldenénk. Ha?megtagadja hozzájárulását, bizonyos e-maileket nem kap t?lünk.

Még ha úgy is d?nt, hogy nem kíván promóciós e-maileket kapni, akkor is kaphat olyan e-maileket, amelyek megk?nnyítik, befejezik vagy meger?sítik a már elfogadott kereskedelmi ügyleteit. Ezek k?zé tartozik a háziállata egészségi állapotáról szóló kommunikáció, találkozókra szóló emlékeztet?k, regisztrációja befejezése, a felhasználói adatok helyesbítése, a jelszó-visszaállítási kérelmek, a tranzakciók visszaigazolása, a kiszállítási értesítések és a velünk végrehajtandó tranzakciókhoz elengedhetetlen egyéb kommunikáció.

Sz?veges/SMS-üzenetküldést is felajánlhatunk ?nnek.. Bizonyos k?rülmények k?z?tt el?írhatjuk, hogy fogadjon t?lünk sz?veges üzeneteket. Bármikor lemondhat arról a lehet?ségr?l, hogy t?lünk érkez? sz?veges üzeneteket fogadjon (kivéve a sz?veges id?pont-emlékeztet?ket) úgy, hogy elküldi nekünk bármely sz?veges üzenetünkre válaszul a ?STOP szót.

Hacsak kifejezetten másképpen nem jelezzük, minden sz?veges üzenetküldési szolgáltatás díjmentes az ?n részére. üzenet- ill. adatátviteli díjak és egyéb díjak alkalmazásra kerülhetnek. A termékeink vagy szolgáltatásaink használatából ered? minden mobiltelefon-díj (használat, el?fizetés stb.) ?nt terheli. A sz?veges üzenetek küldésének és fogadásának díjait illet?en tekintse meg mobilszolgáltatója díjszabását.

A gyermekek adatainak védelme

Weboldalaink nagy részét feln?ttek számára terveztük és szánjuk. Ha valamelyik weboldalunkat fiatalabb k?z?nségnek szánjuk, akkor a helyi jognak megfelel?en beleegyezést kérünk egy szül?t?l vagy gyámtól. ?

További információért olvassa el ?a szül?knek szóló kül?n figyelmeztetésünket és a Mars marketingkódexét. Ha tudomást szerez arról, hogy egy gyermek ezen alapelvet megsértve e-mail hírlevelekre regisztrálta magát, vagy más módon megadta Személyes adatait, kérjük, jelentse nekünk itt. Ha tudomására jutott, hogy egy kiskorú felhasználó szül?i engedély nélkül szolgáltatott Személyes adatokat, akkor ezt a fiókot megszüntetjük, és a felhasználó által szolgáltatott valamennyi Személyes adatot a lehetséges mértékben t?rlünk.

Mit kell tudni az online érdekl?dés-alapú hirdetésekkel kapcsolatos szabályzatunkról?

Az online érdekl?dési alapú reklámokkal és a sütik használatával kapcsolatos gyakorlati tanácsokra vonatkozó részletes információkért olvassa el Ad Choices és Cookies bejegyzésünket

Mit kell még tudnia?

Hol t?rténik adatai tárolása és feldolgozása?

Az ?sszegy?jt?tt vagy kapott Személyi adatokat az Egyesült államokban vagy bármely más olyan országban lehet tárolni és feldolgozni, ahol nekünk vagy szolgáltatóinknak létesítményeik vannak.

Azok a szerverek és adatbázisok, amelyeken a Személyi adatokat tárolhatják, kívül eshetnek azon az országon, ahonnan ?n ezt a weboldalt elérte, és olyan országban lehetnek, amelynek adatvédelmi t?rvényei nem egyeznek meg az ?n lakóhelye szerinti országéival. Az ?n által megadott személyes adatok a t?rvényes k?vetelményeknek megfelel?en külf?ldre küldhet?k. Személyi adatokat csak a jelen Adatvédelmi nyilatkozatnak megfelel?en gy?jtünk, dolgozunk fel és használunk fel.

Mennyi ideig tároljuk Személyi adatait?

Személyi adatait csak addig ?rizzük meg és tároljuk, amíg ezzel jogos üzleti célunk van, és ?sszhangban van adatmeg?rzési alapelveinkkel.

Mi a helyzet a nyilvánosan (például cseveg?szobákban, üzen?táblákban vagy más interaktív fórumokon) elérhet? Személyes adatokkal?

El?fordulhat, hogy cseveg?szobákat, üzen?falakat, faliújságokat vagy interaktív területeket biztosítunk, ahol a látogatók megjegyzéseket és információkat tehetnek k?zzé. Ha van cseveg?szoba, üzen?fal vagy faliújság, k?z?sségi hálózati lehet?ségek vagy egyéb interaktív területek, feltétlenül ellen?rizze az ott k?zzétett szabályokat. A k?zzétett szabályok, valamint a webhely használati feltételei k?telezik ?nt. A részvételi szabályok meghatározhatnak életkori és egyéb korlátozásokat, tilthatják például gyalázkodó, sért? vagy uszító tartalom k?zzétételét. Minden, amit az interneten keresztül k?zzétesz, nyilvános információ. Nem vagyunk felel?sek semmiért, amit ?nként k?zzétesz az interneten. A felhasználóknak k?rültekint?en kell eljárniuk, amikor Személyi adatokat hoznak nyilvánosságra az interneten.

Jogátadás

Abban az esetben, ha eszk?zeinket vagy annak egy részét egy másik fél részére eladjuk vagy az megszerzi, vagy egyesülés esetén, ?n jogot biztosít számunkra ahhoz, hogy az ?nt?l gy?jt?tt Személyi adatokat átadjuk.

Hogyan tároljuk Személyi adatait?

Megfelel? szervezeti és technikai intézkedéseket alkalmazunk (és a szolgáltatóinkat is ezekre k?telezzük) Személyi adatai biztonságának védelme érdekében. Ha bármilyen kérdése van az általunk alkalmazott biztonsági intézkedésekkel kapcsolatban , forduljon hozzánk itt.

Javasoljuk, hogy Személy adatai védelme érdekében hozzon további intézkedéseket is. Telepítsen például naprakész víruskeres? szoftvert, zárja be a b?ngész?ket használat után, tartsa bizalmasan bejelentkezési adatait és jelszavait, és rendszeresen frissítse a szoftvert és az alkalmazásokat a legújabb biztonsági funkciók biztosítása érdekében.

Személyi adatok nemzetk?zi átadása

Ha úgy d?nt, hogy Személyi adatokat ad meg nekünk, a helyi t?rvényekkel ?sszhangban átadhatjuk ezeket a Személyi adatokat kapcsolt vállalatainknak és leányvállalatainknak vagy más harmadik feleknek. Személyi adatait a t?rvényi k?vetelményeknek megfelel?en az ?n országából vagy joghatóságából más országokba vagy joghatóságba is továbbíthatjuk. A Mars els?sorban az Európai Unió Bizottsága általános szerz?dési feltételeit alkalmazza az Európai Unió tagállamaiból, az Európai Gazdasági Térségb?l, az Egyesült Királyságból és Svájcból az Európai Gazdasági Térségen kívüli országok felé t?rtén? adattovábbításra. A Mars ezen kívül az EU–USA Adatvédelmi pajzs keretrendszerét is használja az EU és az USA, az Egyesült Királyság és az USA, valamint a Svájc és az USA k?z?tti Adatvédelmi pajzs keretrendszerét a Svájc és az USA k?z?tti adatátvitelre. A más joghatóságok k?z?tti adatátvitelek esetében a Mars az adott esetre vonatkozó jogszabályok szerint támaszkodhat a nemzetk?zi átruházásra vonatkozó egyéb jogi mechanizmusokra.

Az Adatvédelmi pajzs cím? keretegyezménnyel kapcsolatos elk?telezettségünk

A Mars US és ellen?rzése alá tartozó USA-beli leányvállalatai (amelyek listája itt található) elfogadják az EU és az USA, illetve az USA és Svájc k?z?tt aláírt Adatvédelmi pajzs cím? keretegyezmény el?írásait, és az USA Kereskedelmi Minisztériuma által kiadott tanúsítvánnyal rendelkezünk, amely szerint az Európai Unióból, az EGT-b?l, az Egyesült Királyságból és Svájcból az Egyesült államokba továbbított valamennyi Személyi adat feldolgozása során megfelelünk az Adatvédelmi pajzs cím? keretegyezmény el?írásainak. A Mars továbbra is felel?s és az Adatvédelmi pajzs elvei alapján felel?sségre vonható, ha harmadik fél ügyn?kei az Alapelvekkel ?sszeegyeztethetetlen módon dolgozzák fel a Személyi adatokat, kivéve, ha a Mars bizonyítja, hogy nem felel?s. Bizonyos esetekben a Mars-tól megk?vetelhet?, hogy a hatóságok jogszer? kérésére Személyi adatokat osszon meg. Ez magában foglal nemzetbiztonsági vagy b?nüld?zési k?vetelményeket is. Az EU-beli, Egyesült Királyság-beli és svájci egyének itt fordulhatnak hozzánk az Adatvédelmi pajzs kapcsán felmerül? panaszokkal vagy kérdésekkel. Azon panaszok esetében, amelyeket nem k?zvetlenül velünk oldanak meg, együttm?k?dünk az Európai Adatvédelmi Hatóságok (DPA), az Egyesült Királyság Információs biztosának Hivatala (ICO) és a Svájci Sz?vetségi adatvédelmi és információs biztos (FDPIC) által létrehozott bizottsággal.

Bizonyos esetekben az Adatvédelmi pajzs érintett személyek részére biztosítja a jogot, hogy k?telez? érvény? bírósági eljáráshoz folyamodjanak. További információkért látogasson elkeresse fel itt az Adatvédelmi pajzs I. mellékletének megfelel? oldalát. A Mars US az USA Sz?vetségi Kereskedelmi Bizottsága (FTC) vizsgálati és végrehajtási hatásk?rébe tartozik. Amennyiben a jelen Adatvédelmi nyilatkozat, illetve az Adatvédelmi pajzs alapelvei k?z?tt ellentmondás van, az Adatvédelmi pajzs alapelvei mérvadóak. Ha t?bbet kíván megtudni az Adatvédelmi pajzs programról, és meg kívánja tekinteni a min?sítésünket, kérjük, keresse fel az alábbi internetes honlapot: www.privacyshield.gov.

Mit tegyen, ha kérdései vannak, vagy szeretne kapcsolatba lépni velünk?

Lépéseket teszünk annak érdekében, hogy Személyi adatai pontosak legyenek. Egyes Mars-programok hozzáférést biztosítanak a Személyi adatok online megtekintéséhez vagy frissítéséhez. Ellen?rizze, hol regisztrált, hogy megtudja, hogy ott megtekintheti-e vagy frissítheti-e Személyi adatait.

Ha Személyi adatainak feldolgozása beleegyezésen alapul, akkor ide kattintva visszavonhatja beleegyezését.? Ne feledje, hogy a beleegyezés visszavonása nem érinti Személyi adatai feldolgozásának jogszer?ségét, amely visszavonnás el?tt az ?n beleegyezésén alapult. Adott esetben joga lehet panaszt benyújtani a helyi adatvédelmi hatósághoz is. Feltett szándékunk a Személyi adatok kezelésének módjával kapcsolatos problémák megoldása. Bármilyen kérdéssel vagy aggállyal kapcsolatban bármikor kapcsolatba léphet velünk.

Hogyan veheti fel velünk a kapcsolatot?

Ide kattintva kapcsolatba léphet a globális adatvédelmi csapattal és a Mars adatvédelmi tisztvisel?jével.

Elk?telezettek vagyunk amellett, hogy együttm?k?dünk ?nnel esetleges panaszai megoldásában. Ha aggálya van, lépjen kapcsolatba velünk erre a hivatkozásra kattintva. Bejelentésével azonnal foglalkozni fogunk.

Az egyén adatokra vonatkozó jogai

Lakhelyét?l függ?en a rendelkezésére álló jogok bizonyos tekintetben eltér?ek lehetnek. A Mars a helyi jogi szabályozásnak megfelel?en válaszol a jogokra vonatkozó megkeresésekre.

Ha az említett jogokkal kapcsolatos kérelmet kíván el?terjeszteni, kattintson ide.

Hozzáférési jog

Joga lehet arra, hogy meger?sítést kapjon arról, hogy Személyi adatait feldolgozzák-e vagy sem. Ha igen,?joga van a Személyi adatokhoz és egyéb információkhoz való hozzáféréshez, mint például a célok, a Személyi adatok kategóriái, azok a személyek (vagy a személyek kategóriái), akikkel a Személyi adatokat k?z?lték vagy k?z?lhetik, harmadik országbeli? vagy nemzetk?zi szervezeteknél található adatbefogadók, adott esetben a Személyi adatok tárolásának várható id?tartama vagy, ha ez nem lehetséges, ezen id?tartam, az ?n jogai stb. meghatározására alkalmazott kritériumok.

Ahol ez megoldható, és a t?rvény megengedi, másolatot adunk az általunk kezelt Személyi adatokról. Minden további példányért az adminisztratív k?ltségek alapján ésszer? díjat számítunk fel. Ha a kérelmet elektronikus úton nyújtja be, eltér? kérés hiányában az információt elektronikus formában fogjuk megadni.

Helyesbítéshez való jog

Joga lehet pontatlan vagy hiányos Személyi adatai helyesbítésére vagy kiegészítésére, ha azok pontatlanok vagy hiányosak.

A t?rléshez való jog (a személyi adatok tárolásának megszüntetéséhez való jog, ?right to be forgotten”)

Bizonyos k?rülmények k?z?tt joga lehet Személyi adatai t?rléséhez. Példákat lásd alább.?

 • Személyi adataira már nincs szükség azokra a célokra, amelyekre feldolgozásra kerültek
 • ?n visszavonja a feldolgozás alapjául szolgáló hozzájárulását, és nincs más t?rvényes alapunk a feldolgozásra
 • ?n ellenzi a feldolgozást, és nincs alapos t?rvényes alapja a feldolgozásnak
 • Az ?n Személyi adatai jogellenesen kerültek feldolgozásra
 • Az ?n Személyi adatait t?r?lni kell egy olyan t?rvényi k?telezettség teljesítése érdekében, amelynek a hatálya alá tartozunk

Ez a jog nem alkalmazható annyiban, amennyiben a feldolgozás azalábbi célok érdekében szükséges.?

 • A véleménynyilvánítás és a tájékozódás szabadságához való jog gyakorlása céljából
 • Olyan jogi k?telezettségnek való megfelelés érdekében, amely egy olyan jogszabály által t?rtén? feldolgozást tesz szükségessé, amelynek hatálya alá tartozunk
 • K?zérdek? feladat ellátása érdekében
 • K?zegészségügyi okokból
 • K?zérdek?, tudományos vagy t?rténelmi kutatási vagy statisztikai célú archiválás céljából
 • Jogi k?veteléseink létrehozása, gyakorlása vagy védelme érdekében

A feldolgozás korlátozásához való jog

Az alábbi okok miatt lehet joga a feldolgozás korlátozására.

 • ?n vitatja Személyes adatainak pontosságát egy olyan id?szakra, amely lehet?vé teszi számunkra a Személyes adatok pontosságának ellen?rzését
 • Az adatfeldolgozás jogellenes, és ?n ellenzi a Személyes adatok t?rlését, és kéri azok felhasználásának korlátozását ?
 • A továbbiakban nincs szükségünk feldolgozás céljából a Személyi adatokra, de ezt ?n megkívánja a jogi k?vetelések megállapítása, érvényesítése vagy védelme céljából
 • ?n gyakorolta a feldolgozást illet? kifogásolási jogát, amíg nem ellen?rzi, hogy t?rvényes indokaink felülbírálják-e az ?nét

Az adathordozhatósághoz f?z?d? jog

?n jogosult lehet arra, hogy strukturált, általánosan használt és géppel olvasható formátumban megkapja az ?n által megadott Személyi adatokat. ?n jogosult arra, hogy ezeket a Személyi adatokat másik adatkezel?h?z küldje, ha az adatfeldolgozás beleegyezésen vagy szerz?désen alapul, és automatizált módon t?rténik.

A kifogásoláshoz való jog

?n, kül?nleges helyzetével kapcsolatos okokból, jogosult lehet arra, hogy Személyi adatainak t?rvényes célból való feldolgozása ellen kifogást emeljen. A Személyi adatok feldolgozását megszüntetjük, kivéve, ha az adatfeldolgozásnak olyan kényszerít?, jogos indokai vannak, amelyek felülírják az érintett érdekeit, jogait és szabadságait, vagy jogi k?vetelések létrehozása, gyakorlása vagy védelme érdekében. Ha a Személyi adatokat k?zvetlen marketingcélokból dolgozzák fel, beleértve a profilalkotást is, bármikor kifogást emelhet.

Automatizált egyéni d?ntéshozatal, beleértve a profilalkotást is

?n?jogosult lehet arra, hogy ne vesse magát alá kizárólag automatizált feldolgozáson, ide értve a profilalkotáson is, alapuló d?ntésnek, kivéve a helyi t?rvények szerinti egyes kivételeket.?

A beleegyezés visszavonására vonatkozó jog

Amennyiben a Személyi adatok feldolgozása ?az ?n beleegyezésén alapul, jogában állhat a?beleegyezést bármikor visszavonni anélkül, hogy ez érintené a visszavonás el?tti, beleegyezésen alapuló feldolgozás jogszer?ségét.

Anonimitáshoz való jog

?nnek jogában állhat az is, hogy anonimitást kérjen. Ez azt jelenti,?hogy Személyi adatait nem fogják begy?jteni, sem feldolgozni. Ha úgy d?nt, hogy él ezzel a jogával, akkor el?fordulhat, hogy nem tudjuk biztosítani ?nnek a kért árukat vagy szolgáltatásokat.

Felügyeleti hatóságnál t?rtén? panasz benyújtásának joga

?nnek jogában áll panaszt benyújtani a felügyeleti hatósághoz.

Ha az említett jogokkal kapcsolatos kérelmet kíván el?terjeszteni, kattintson ide.

Melyek a kaliforniai adatvédelmi jogok?

A kaliforniai t?rvények lehet?vé teszik kaliforniai lakosok számára, hogy kikérjenek bizonyos információkat a Személyi adatok általunk harmadik felek számára t?rtén?, k?zvetlen marketingcélú átadásával kapcsolatban. Ha ilyen kérést benyújtásához lépjen kapcsolatba velünk, és a kérés tárgyára vonatkozó sorba írja be a ?Shine the Light” kifejezést.

2020. január 1-jét?l a kaliforniai jogszabályok további jogokat biztosítanak a kaliforniai fogyasztóknak.

 1. Az elmúlt 12 hónapban gy?jt?tt Személyes adatok?gy?jtésének, felhasználásának és megosztásának megismeréséhez való jog
 2. A Személyi adatok harmadik felek részére t?rtén? értékesítésér?l való ?lemondáshoz” való jog (vagy 16 évesnél fiatalabb fogyasztók esetében az a jog, hogy Személyi adataikat?ne adják el anélkül, hogy a saját maguk vagy szüleik ebbe beleegyeznének). A Mars jelenleg nem ad el Személyi adatokat
 3. A Személyi adatok t?rlésének joga, a t?rvény által biztosított bizonyos kivételekkel
 4. A megkül?nb?ztetésmentességhez való jog, hogy az ügyfelek a vállalkozásoktól azonos szolgáltatást és árazást kapjanak,még jogaik gyakorlása után is

A kaliforniai fogyasztók a fenti jogokkal kapcsolatos kérelmet ide kattintva nyújthatják be. Kérést benyújthat úgy is, hogy hívja a 1-844-316-5985-as telefonszámot, vagy kapcsolatba lép egy olyan konkrét Mars-egységgel, amellyel valamilyen viszonyban áll.

 • Banfield Pet Hospital (Banfield Kisállatkórház): kattintson ide, vagy? hívja a 888-899-7071-es telefonszámot
 • BluePearl Specialty + Emergency Pet Hospital (Sürg?sségi Kisállatkórház): kattintson ide, vagy hívja a 855-900-8444-es telefonszámot
 • VCA állatkórházak: kattintson ide, vagy hívja az 1-844-276-5786-as telefonszámot.

  Vegye figyelembe, hogy bizonyos jogait csak korlátozott számú alkalommal gyakorolhatja. Meghatalmazott ügyn?k?t jel?lhet ki, aki az ?n nevében kérelmet nyújthat be. Az ügyn?knek igazolnia kell, hogy ?n meghatalmazta, és hogy be van jegyezve Kalifornia államtitkáránál. Elutasíthatjuk egy olyan ügyn?k kérését, aki nem nyújt be bizonyítékot arra vonatkozóan, hogy ?n megbízta azzal, hogy az ?n nevében eljárjon.

El?fordulhat, hogy a kérés teljesítése el?tt ellen?riznünk kell a kérést. Megkérhetjük például, hogy er?sítsen meg a már ?nr?l rendelkezésünkre álló adatokat. Csak a kérésben megadott Személyi adatokat fogjuk felhasználni a kérelmez? személyazonosságának vagy meghatalmazásának ellen?rzésére.

Hogyan reagálunk Do-Not-Track figyelmeztetésekre

Mivel nincsenek globálisan elismert ?Do Not Track” (?K?vetés tiltása”) beállítások, nem támogatjuk a ?K?vetés tiltása” b?ngész?beállításokat, és jelenleg nem veszünk részt olyan keretrendszerekben, amelyek lehet?vé tennék, hogy reagáljunk az ?n által küld?tt jelzésekre vagy más folyamatokra.

Változások

A jelen Adatvédelmi nyilatkozat módosításai

Személyes adatait csak a jelen Adatvédelmi nyilatkozatban leírt módon fogjuk felhasználni. Ha úgy d?ntünk, hogy Személyi adatait az adatgy?jtés id?pontjában megadottól eltér? módon használjuk fel, értesítést fogunk kapni. Ha bármilyen ellentmondás van Adatvédelmi nyilatkozatunk angol nyelv? változata és a lefordítottverzió k?z?tt, ?az angol változat az irányadó.

欧美乱妇高清免费_欧美90少妇XX00_欧美?日本 亚欧在线观看